Staś ocalony dzięki wstawiennictwu św. o. Stanisława