Błogosławieństwo rodziców oczekujących narodzin dziecka

III sobota miesiąca, godz. 17:00

Cud, który Stolica Apostolska uznała w procesie beatyfikacyjnym św. Stanisława, to ożywienie dziecka zmarłego w łonie matki. Wpisy w Księdze Łask potwierdzają skuteczne orędownictwo św. Stanisława w sprawach życia nienarodzonego. Św. Stanisław został uznany za patrona dzieci nienarodzonych.

Od września 2018 r. w każdą 3. sobotę miesiąca o godz. 17 w sanktuarium odbywa się specjalne spotkanie modlitewne z błogosławieństwem dla małżonków oczekujących potomstwa.

Zapraszamy do Góry Kalwarii wszystkich rodziców, zwłaszcza kiedy czują niepokój przed narodzinami dziecka lub gdy życie dziecka jest zagrożone.

 

Kolejne daty nabożeństw:

(2022 rok)
15 stycznia
19 lutego
19 marca
kwiecień – Wielka Sobota (bez nabożeństwa)
21 maja
18 czerwca
lipiec – przerwa wakacyjna
sierpień – przerwa wakacyjna
17 września
15 października
19 listopada
17 grudnia