Ks. Jan M. Rokosz MIC (przełożony) – tel. 22 726 56 60

Ks. Paweł Naumowicz MIC (kustosz) – tel. 515 866 612

Ks. Edmund Szaniawski MIC (duszpasterz) – tel. 22 726 56 62

Ks. Grzegorz Belczak MIC ( duszpasterz)

Br. Sławomir Kowalczyk MIC (asystent) – tel. 692 242 984