Przyjmij Szkaplerz Niepokalanego Poczęcia

Obrzęd nałożenia szkaplerza
w Wieczerniku
w każdą sobotę
o godz. 11:45 (przed Mszą św. o godz. 12:00)


Czym jest szkaplerz Niepokalanego Poczęcia?

Niebieski szkaplerz to znak oddania się Maryi Niepokalanie Poczętej i miłości do Niej. Osoba nosząca go otrzymuje szczególne błogosławieństwo Kościoła. Dzięki temu szkaplerz chroni ją przed działaniem złego ducha. Stanowi też symbol przyoblekania się w nowego człowieka. W rozumieniu mistycznym szkaplerz jest skrawkiem płaszcza Maryi, pod który chronią się Jej dzieci we wszelkich trudnościach. Szkaplerz ma im pomóc do tego, by tak jak Matka Boża współpracowali z Duchem Świętym. Owocem tego jest stopniowa przemiana serca i uwolnienie od części skutków grzechu.

Noszący szkaplerz mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami w dniu otrzymania szkaplerza oraz w momencie śmierci.

Szkaplerz, który dzisiaj noszą świeccy, to symboliczny ubiór złożony z dwóch małych prostokątnych kawałków płótna. Ze względów praktycznych zastępuje się go specjalnym medalikiem, który nosi się na szyi na zwyczajnym łańcuszku.  

 

Jaka jest historia niebieskiego szkaplerza?

Już w XIII w. Matka Boża wyraziła życzenie, by wierni nosili taki szkaplerz. Ta forma kultu musiała być miła Panu Bogu, ponieważ w XVI stuleciu w Neapolu odnotowano objawienie dotyczące niebieskiego szkaplerza. W 1617 służebnica Boża siostra Urszula Benincasa, po przyjęciu Komunii, św. ujrzała Matkę Bożą odzianą w białą szatę i niebieski płaszcz. Urszula poprosiła Pana Jezusa, aby obdarzył szczególnymi łaskami osoby świeckie, które będą miały szczególne nabożeństwo do tajemnicy Niepokalanego Poczęcia i będą nosiły niebieski szkaplerz. Jezus wysłuchał tej prośby i pokazał Urszuli mnóstwo aniołów rozdających szkaplerze na całej ziemi. Jeszcze za życia wizjonerki praktyka noszenia niebieskiego szkaplerza zyskała dużą popularność.

 

Jaki jest związek marianów z niebieskim szkaplerzem?

Św. Stanisław Papczyński, uznał szerzenie czci Niepokalanego Poczęcia NMP za jeden z głównych celów swojego zakonu. Marianie nosili szkaplerz pod białym habitem. Zobowiązani do szerzenia czci Niepokalanego Poczęcia Matki Najświętszej, pragnęli również propagować go wśród wiernych. W 1733 r. marianie po raz pierwszy zwrócili się z prośbą do Księży Teatynów, którzy sprawują pieczę nad szkaplerzem, o upoważnienie do propagowania niebieskiego szkaplerza, co czynią po dzień dzisiejszy. W 1992 r. uzyskali wieczyste upoważnienie do błogosławienia i nakładania szkaplerza na całym świecie. Zostało to potwierdzone w 2005 roku.

 

Kto może przyjąć szkaplerz?

Może to zrobić każda osoba ochrzczona, która pragnie zawierzyć swoje życie Najświętszej Maryi Pannie i naśladować Jej cnoty. Szkaplerz mogą nakładać wszyscy teatyni oraz marianie, a także kapłani i diakoni przez nich upoważnieni. Wiąże się z tym specjalna ceremonia podkreślająca znaczenie tego aktu zawierzenia.

 

Przywileje i łaski

 

  • Noszący szkaplerz ma udział we wszelkich dobrych uczynkach braci i sióstr Bractwa szkaplerza Niepokalanego Poczęcia i  prawo zyskania licznych odpustów nadanych Bractwu.
  • W godzinę śmierci ma się odpust zupełny i szczególną pomoc i opiekę Niepokalanej Dziewicy.
  • Po śmierci każdy ołtarz jest uprzywilejowany, jeżeli odprawia się na nim Ofiara Mszy św. za zmarłego członka Bractwa szkaplerza niebieskiego.