Zmarli proszą o pomoc

“Uwalniamy dusze z płomieni czyśćcowych!”

Św. Stanisław Papczyński podczas pobytu w Luboczy w 1671 r. doświadczył, w czasie ekstazy, wizji męczarni dusz czyścowych. Po tym doświadczeniu głośno wołał: Błagam was, módlcie się za zmarłych, bo straszne cierpią męczarnie! Podobnie w 1676 r., kiedy był ciężko chory został przeniesiony w ekstazie do czyśćca. Po zakończeniu wizji został uzdrowiony i wygłosił do wiernych długie kazanie o potrzebie wspierania zmarłych, opisawszy wcześniej ich straszliwe męki.

W Dzienniczku św. Faustyny znajdziemy opis przeżycia młodej zakonnicy:

Zapytałam się Pana Jezusa, za kogo jeszcze mam się modlić? (…). W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które je paliły, mnie nie dotykały (…). Od tej chwili ściślej obcuję z duszami cierpiącymi (Dz, 20).

To tylko dwie z bardzo wielu wizji, którymi Pan Bóg obdarzył świętych, aby sami wspierali zmarłych i nas do tego zachęcali.

Wypełniając prośbę św. ojca Stanisława zgłaszam następujących zmarłych do Mszy św. zbiorowych za zmarłych w intencji:

“Za zmarłych zgłoszonych do Wypominków i Mszy świętych w Sanktuarium Świętego Ojca Stanisława, za zmarłych Czcicieli Świętego Ojca Stanisława i Przyjaciół Sanktuarium, za wszystkich zmarłych cierpiących w czyśćcu. “

sprawowanych w cztery najbliższe poniedziałki o godz. 1900 oraz do Nieszporów za zmarłych odmawianych w cztery najbliższe poniedziałki o godz. 1830

Osoba zamawiająca:

Składam ofiarę w wysokości:

Ofiara złożona z okazji odprawienia Mszy świętej jest przeznaczona na utrzymanie Sanktuarium św. o Stanisława Papczyńskiego

Ofiary na Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego można wpłacać,
korzystając z kart kredytowych   i e-przelewów,
które będą przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego “Przelewy24” Przelewy24
lub wypełniając przekaz w okienku pocztowym lub oddziałach bankowych.
Konto bankowe:
Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Marianów p.w. św. Stanisława Papczyńskiego, ul. Ojca Stanisława Papczyńskiego 6a, 05-530 Góra Kalwaria
Bank PEKAO SA O/Piaseczno nr 51 1240 6351 1111 0010 1665 7776
Konto dla wpłat z zagranicy:
IBAN: PL 51 1240 6351 1111 0010 1665 7776
SWIFT (BIC) – PKOPPLPW
Bank PEKAO SA O/Piaseczno

W jaki sposób możemy najlepiej pomóc zmarłym?

Msza święta
Uprzywilejowaną moc wstawienniczą względem zmarłych pozostających w czyśćcu ma Msza święta. Papież Paweł VI napisał: „Święta Matka Kościół, wyrażając jak największą troskę o zmarłych (…), postanawia, że tymże zmarłym przychodzi się z pomocą w sposób najdoskonalszy przez każdą ofiarę Mszy świętej”. Podczas nabożeństw i w modlitwach prywatnych to wierny zwraca się do Boga. Natomiast w Mszy świętej sam Jezus Chrystus wstawia się do swojego Ojca. Praktycznym wymiarem pomocy jest zamawianie przez wiernych Mszy świętej za zmarłych. Chrześcijanin powinien, przynajmniej raz w roku, zamówić Mszę świętą za zmarłych.

Modlitwy i odpusty
Skuteczną pomocą dla dusz czyśćcowych są ofiarowane za nich umartwienia, wyrzeczenia i modlitwy, choćby najkrótsze, zwane aktami strzelistymi. Wierni szczególnym szacunkiem darzą tzw. wspominki i zapalanie świec w listopadzie, modlitwę różańcową, Drogę krzyżową oraz specjalne modlitwy za zmarłych. Szczególną wartość ma praktyka odpustów za zmarłych. Wierni mogą je uzyskać, wypełniwszy warunki: wola uzyskania odpustu, stan łaski uświęcającej, odmówienie modlitwy i spełnienie czynu obdarowanego odpustem.

Jałmużna
Ofiary pieniężne na dzieła miłosierdzia w intencji zmarłych są bardzo pochwalane w Piśmie św. (2 Mch 12,43-45). Dobrowolny i bezinteresowny dar – jałmużna – zarówno materialna, jak i duchowa – ofiarowana za zmarłych, ma wielką wartość w oczach Boga. Ofiary mogą być składane przy zamawianiu Mszy świętej, dla biednych, których znamy, ale także na dzieła charytatywne i misyjne Kościoła.

Zgłoś zmarłych do Mszy świętej i do modlitwy w Sanktuarium >>