Modlitwy do św. o. Stanisława Papczyńskiego

Modlitwa o codzienną opiekę do św. Stanisława Papczyńskiego

Święty Ojcze Stanisławie,
opiekuj się mną i moją rodziną.
Oddalaj od nas wszelkie zło.
Ucz nas kochać i przebaczać sobie.
Prosimy Cię o pokój serca i radość życia.
Wypraszaj nam dary Ducha Świętego, abyśmy we wszystkim pełnili wolę Boga.
Ucz nas pokonywać trudności i ufać Bogu w każdej sytuacji.
Wypraszaj nam zdrowie ducha i ciała.
Prowadź nas pewną drogą do nieba.  Amen.

Modlitwa o szczególną łaskę za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego

Święty Ojcze, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uciśnionych i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego Niepokalanej Matce, dla ratowania dusz nieśmiertelnych i litowałeś się nad wszelka nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwom uciekam się do Ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę, o którą Cię proszę i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Modlitwa codzienna

Święty Stanisławie, mistrzu codziennej modlitwy, dziękuję ci za wzór jednoczenia z Bogiem. Przyjmowałeś dar czasu, aby stale przebywać z Bogiem, rozmawiać z Nim, wielbić Go i wysławiać. Naucz mnie żarliwej modlitwy, ufnej i cierpliwej. Pomóż mi odrywać serce od spraw tego świata, aby zatapiać je w Bogu. Niech moje oczy wpatrują się w Niego, a ręce pomagają bliźnim. Amen.

Modlitwa w obliczu zagrożenia życia dzieci poczętych

Święty Stanisławie, patronie dzieci nienarodzonych, ty sam już w łonie matki doświadczyłeś pomocy Opatrzności Bożej. Przez twoje święte wstawiennictwo błagam Opatrzność Bożą o ratunek dla dzieci, których życie w łonie matek jest zagrożone.

Proszę cię, św. Stanisławie, orędowniku u tronu Ojca, Dawcy Życia, uproś tym matkom łaskę szczęśliwego macierzyństwa, by Bóg odsunął wszelkie zagrożenia i dane im było urodzić zdrowe dzieci i wychować je na Bożą chwałę. Odsuń wszelkie niepokoje i łęki z ich serc, aby mogły z radością i pokojem oczekiwać narodzin swojego dziecka. Pomóż im, proszę, z pokorą serca przyjąć wolę Bożą i odczytać drogi, którymi Bóg chce je prowadzić.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o dar potomstwa

Panie Boże, dziękujemy Ci i chwalimy Cię za nasze życie małżeńskie, ponieważ wiemy, że połączyłeś w jedno nas przez Twojego Ducha Świętego. Wierzymy, że nasze życie małżeńskie to Twój plan wobec nas. To Ty pobłogosławiłeś pierwszej parze małżeńskiej mówiąc: „idźcie i rozmnażajcie się”. Jesteśmy w związku małżeńskim od … lat i nie mamy dzieci ( i nie możemy doczekać się kolejnego dziecka). Ciebie, Boże, który formujesz dzieci w łonach matek i tchniesz w nie życie, prosimy o dar dzieci w naszym małżeństwie. Oddajemy Ci nasze zdrowie, modląc się, abyś uleczył wszystkie dolegliwości i choroby. Obiecujemy Ci, że wychowamy nasze dzieci w wierze i moralności chrześcijańskiej. Naszą modlitwę zanosimy do Ciebie przez wstawiennictwo św. Ojca Stanisława Papczyńskiego, którego troska o życie są Tobie bardzo miłe. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o zaufanie Bożemu miłosierdziu

Święty Stanisławie, patronie ufających Bożemu miłosierdziu, powierzam ci moje życie. Czuwaj nade mną, abym nie oddalił się od Boga. Wspieraj mnie, abym w chwilach słabości nie uległ złu, ale zwrócił się ku miłosiernemu Bogu. Wypraszaj mi łaskę miłosiernej miłości, abym obdarzał nią żywych i zmarłych. Ukaż mi piękno Niepokalanej w blasku Bożego miłosierdzia. Amen.

Modlitwa za rodziny

Boże, Stwórco i Miłośniku życia, któryś powołał św. Stanisława Papczyńskiego, aby zaświadczył o Twojej miłości objawionej w Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, obdarz nasze rodziny głębią Twojej miłości, otwartością na życie i wzajemnym szacunkiem. Niech chrześcijańskie rodziny staną się znakiem Twojej bliskości wobec każdego człowieka, aby poprzez ich świadectwo poznali Ciebie także wszyscy ci, którzy są daleko i nie mają nadziei. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nowenna do św. ojca Stanisława Papczyńskiego

Dlaczego warto się modlić nowenną do św. Stanisława? Ponieważ prawie wszystkie cuda i nadzwyczajne łaski zostały wyproszone poprzez odmówienie jednej lub wielu nowenn do tego Świętego.

Jest to niezwykle skuteczna forma modlitwy praktykowana w Kościele od wieków. Trwa 9 dni, co symbolizuje wytrwałość w modlitwie. Uzasadnienie skuteczności nowenn znajdujemy w Piśmie świętym: „Zaprawdę, mówię wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone” (Mt 7,7). Nowenny są wyrazem zaufania Bogu i złożenia w Nim całkowicie nadziei. Nowenna to konsekwentny szturm do nieba, drążenie skały, dzień po dniu.


Przed rozpoczęciem Nowenny wzbudź intencję otrzymania łaski za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego


DZIEŃ PIERWSZY

Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny (Łk 1, 48)

Panie Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który z takim zapałem podjął w założonym przez siebie zakonie dzieło szerzenia czci Niepokalanego Poczęcia Matki Twego Syna, udziel nam tej łaski, byśmy mogli nieustannie Cię wielbić za wielkie rzeczy, które uczyniłeś swoim świętym i pozwól nam wieść życie w stanie przyjaźni z Tobą i nieskalanej czystości.

Modlitwa o szczególną łaskę
Święty Ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uciśnionych i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego Niepokalanej Matce, dla ratowania dusz nieśmiertelnych i zawsze litowałeś się nad wszelką nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwo uciekam się do Ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę…., o którą Cię z ufnością proszę i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa za wstawiennictwem św. o. Stanisława
Boże, Ty w swojej Opatrzności powołałeś świę­tego Stanisława, prezbitera, do szerzenia czci Niepo­kalanego Poczę­cia Najświętszej Maryi Panny i nie­­sienia pomocy zmar­łym pozostającym w czyśćcu, spraw, prosimy, abyś­my za przykładem jego życia i apostolskiej działal­ności, głosili pełnię łaski i świętości Matki Twojego Syna i wy­pra­szając miło­sierdzie dla zmarłych, dostąpili udziału w pra­wdzi­wej ojczyźnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


DZIEŃ DRUGI

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie (Łk 1, 50)

Boże, sędzio sprawiedliwy, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który wielkodusznie i na wszelki sposób śpieszył z pomocą zmarłym cierpiącym w czyśćcu, spraw, byśmy naśladowali go gorliwie w tym wzniosłym dziele miłosierdzia, zwłaszcza wobec zmarłych nam najbliższych oraz tych, którzy najbardziej potrzebują naszej duchowej pomocy.

Modlitwa o szczególną łaskę
Święty Ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uciśnionych i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego Niepokalanej Matce, dla ratowania dusz nieśmiertelnych i zawsze litowałeś się nad wszelką nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwo uciekam się do Ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę…., o którą Cię z ufnością proszę i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa za wstawiennictwem św. o. Stanisława
Boże, Ty w swojej Opatrzności powołałeś świę­tego Stanisława, prezbitera, do szerzenia czci Niepo­kalanego Poczę­cia Najświętszej Maryi Panny i nie­­sienia pomocy zmar­łym pozostającym w czyśćcu, spraw, prosimy, abyś­my za przykładem jego życia i apostolskiej działal­ności, głosili pełnię łaski i świętości Matki Twojego Syna i wy­pra­szając miło­sierdzie dla zmarłych, dostąpili udziału w pra­wdzi­wej ojczyźnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


DZIEŃ TRZECI

Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich (Łk 1, 51)

O Jezu, nasz Zbawicielu i Mistrzu, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który korzystał z każdej okazji, by głosić słowo Boże i nieść pomoc duchową pozbawionym opieki duszpasterskiej, udziel nam tej łaski, byśmy pociągali innych ku Bogu słowem i przykładem własnego dążenia do świętości.

Modlitwa o szczególną łaskę
Święty Ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uciśnionych i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego Niepokalanej Matce, dla ratowania dusz nieśmiertelnych i zawsze litowałeś się nad wszelką nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwo uciekam się do Ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę…., o którą Cię z ufnością proszę i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa za wstawiennictwem św. o. Stanisława
Boże, Ty w swojej Opatrzności powołałeś świę­tego Stanisława, prezbitera, do szerzenia czci Niepo­kalanego Poczę­cia Najświętszej Maryi Panny i nie­­sienia pomocy zmar­łym pozostającym w czyśćcu, spraw, prosimy, abyś­my za przykładem jego życia i apostolskiej działal­ności, głosili pełnię łaski i świętości Matki Twojego Syna i wy­pra­szając miło­sierdzie dla zmarłych, dostąpili udziału w pra­wdzi­wej ojczyźnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


DZIEŃ CZWARTY

Strącił władców z tronu a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Duchu Święty Boże, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który całe życie stał mocno na straży wiary katolickiej i okazał gotowość wyznania jej śmiercią męczeńską, udziel nam tej łaski, byśmy coraz bardziej wzrastali w wierze i wyznawali ją odważnie w każdej okoliczności życia.

Modlitwa o szczególną łaskę
Święty Ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uciśnionych i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego Niepokalanej Matce, dla ratowania dusz nieśmiertelnych i zawsze litowałeś się nad wszelką nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwo uciekam się do Ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę…., o którą Cię z ufnością proszę i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa za wstawiennictwem św. o. Stanisława
Boże, Ty w swojej Opatrzności powołałeś świę­tego Stanisława, prezbitera, do szerzenia czci Niepo­kalanego Poczę­cia Najświętszej Maryi Panny i nie­­sienia pomocy zmar­łym pozostającym w czyśćcu, spraw, prosimy, abyś­my za przykładem jego życia i apostolskiej działal­ności, głosili pełnię łaski i świętości Matki Twojego Syna i wy­pra­szając miło­sierdzie dla zmarłych, dostąpili udziału w pra­wdzi­wej ojczyźnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


DZIEŃ PIĄTY

Głodnych nasycił dobrami a bogatych z niczym odprawił (Łk 1, 53)

Boże Ojcze, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który ufając w pomoc Twej Opatrzności, mimo wielu przeszkód, z Twego natchnienia założył i utwierdził Zgromadzenie Niepokalanego Poczęcia Błogosławionej Dziewicy Maryi, udziel nam tej łaski, byśmy odznaczali się niezachwianą ufnością w Twą wszechmoc, dobroć i wierność, zwłaszcza, gdy prowadzisz nas ciernistą drogą ku wspaniałym obietnicom swej miłości.

Modlitwa o szczególną łaskę
Święty Ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uciśnionych i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego Niepokalanej Matce, dla ratowania dusz nieśmiertelnych i zawsze litowałeś się nad wszelką nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwo uciekam się do Ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę…., o którą Cię z ufnością proszę i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa za wstawiennictwem św. o. Stanisława
Boże, Ty w swojej Opatrzności powołałeś świę­tego Stanisława, prezbitera, do szerzenia czci Niepo­kalanego Poczę­cia Najświętszej Maryi Panny i nie­­sienia pomocy zmar­łym pozostającym w czyśćcu, spraw, prosimy, abyś­my za przykładem jego życia i apostolskiej działal­ności, głosili pełnię łaski i świętości Matki Twojego Syna i wy­pra­szając miło­sierdzie dla zmarłych, dostąpili udziału w pra­wdzi­wej ojczyźnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


DZIEŃ SZÓSTY

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7)

Boże, Ojcze miłosierdzia, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, którego miłość ku Tobie wyrażała się najwymowniej w codziennej i ofiarnej praktyce uczynków miłosierdzia, udziel nam tej łaski, byśmy mogli go zawsze i wielkodusznie naśladować w czynnej miłości bliźniego.

Modlitwa o szczególną łaskę
Święty Ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uciśnionych i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego Niepokalanej Matce, dla ratowania dusz nieśmiertelnych i zawsze litowałeś się nad wszelką nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwo uciekam się do Ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę…., o którą Cię z ufnością proszę i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa za wstawiennictwem św. o. Stanisława
Boże, Ty w swojej Opatrzności powołałeś świę­tego Stanisława, prezbitera, do szerzenia czci Niepo­kalanego Poczę­cia Najświętszej Maryi Panny i nie­­sienia pomocy zmar­łym pozostającym w czyśćcu, spraw, prosimy, abyś­my za przykładem jego życia i apostolskiej działal­ności, głosili pełnię łaski i świętości Matki Twojego Syna i wy­pra­szając miło­sierdzie dla zmarłych, dostąpili udziału w pra­wdzi­wej ojczyźnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


DZIEŃ SIÓDMY

Kto was słucha, Mnie słucha (Łk 10, 16)

Panie, który jesteś Bogiem wiernym, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który swoje życie i dzieła kształtował zawsze w synowskiej uległości wobec Następcy św. Piotra, udziel nam tej łaski, byśmy dochowali wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, przez doskonale posłuszeństwo Kościołowi.

Modlitwa o szczególną łaskę
Święty Ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uciśnionych i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego Niepokalanej Matce, dla ratowania dusz nieśmiertelnych i zawsze litowałeś się nad wszelką nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwo uciekam się do Ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę…., o którą Cię z ufnością proszę i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa za wstawiennictwem św. o. Stanisława
Boże, Ty w swojej Opatrzności powołałeś świę­tego Stanisława, prezbitera, do szerzenia czci Niepo­kalanego Poczę­cia Najświętszej Maryi Panny i nie­­sienia pomocy zmar­łym pozostającym w czyśćcu, spraw, prosimy, abyś­my za przykładem jego życia i apostolskiej działal­ności, głosili pełnię łaski i świętości Matki Twojego Syna i wy­pra­szając miło­sierdzie dla zmarłych, dostąpili udziału w pra­wdzi­wej ojczyźnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


DZIEŃ ÓSMY

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5, 2)

Panie, który nas kochasz, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który podjął dobrowolnie życie surowe i umartwione w najwyższym ubóstwie, by móc oddać się Tobie całym sercem i duszą, udziel nam tej łaski, byśmy opierali się mężnie chciwości pieniądza i grzesznym upodobaniom, podążając ku wolności ducha w Twojej prawdzie i miłości.

Modlitwa o szczególną łaskę
Święty Ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uciśnionych i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego Niepokalanej Matce, dla ratowania dusz nieśmiertelnych i zawsze litowałeś się nad wszelką nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwo uciekam się do Ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę…., o którą Cię z ufnością proszę i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa za wstawiennictwem św. o. Stanisława
Boże, Ty w swojej Opatrzności powołałeś świę­tego Stanisława, prezbitera, do szerzenia czci Niepo­kalanego Poczę­cia Najświętszej Maryi Panny i nie­­sienia pomocy zmar­łym pozostającym w czyśćcu, spraw, prosimy, abyś­my za przykładem jego życia i apostolskiej działal­ności, głosili pełnię łaski i świętości Matki Twojego Syna i wy­pra­szając miło­sierdzie dla zmarłych, dostąpili udziału w pra­wdzi­wej ojczyźnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


DZIEŃ DZIEWIĄTY

Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się (Mt 14, 27)

Boże, od którego wszystko bierze swój początek i ku któremu wszystko zmierza, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który przykładem swego życia dał nam wzór całkowitego zawierzenia Twej świętej Opatrzności, udziel nam tej łaski, byśmy ufnie złożyli w Twe miłosierne dłonie naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie, pozwalając Ci prowadzić się ewangeliczną drogą do Twojego domu w niebie.

Modlitwa o szczególną łaskę
Święty Ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uciśnionych i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego Niepokalanej Matce, dla ratowania dusz nieśmiertelnych i zawsze litowałeś się nad wszelką nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwo uciekam się do Ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę…., o którą Cię z ufnością proszę i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa za wstawiennictwem św. o. Stanisława
Boże, Ty w swojej Opatrzności powołałeś świę­tego Stanisława, prezbitera, do szerzenia czci Niepo­kalanego Poczę­cia Najświętszej Maryi Panny i nie­­sienia pomocy zmar­łym pozostającym w czyśćcu, spraw, prosimy, abyś­my za przykładem jego życia i apostolskiej działal­ności, głosili pełnię łaski i świętości Matki Twojego Syna i wy­pra­szając miło­sierdzie dla zmarłych, dostąpili udziału w pra­wdzi­wej ojczyźnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Uwaga: Zaleca się uzupełnić tę nowennę podjętą w zamierzonej intencji, przystąpieniem do spowiedzi oraz udziałem we Mszy i Komunii świętej.

Modlitwy według św. ojca Stanisława Papczyńskiego

Modlitwa o opiekę Bożą według św. Stanisława

Modlitwa o łaskę duchowego wzrostu według św. Stanisława

Akt ofiarowania się Panu Bogu według św. Stanisława

Modlitwa do Matki Bożej według św. Stanisława

Postanowienie czynienia woli Bożej według św. o. Stanisława

Modlitwa za Ojczyznę według św. Stanisława

Modlitwy do Ducha Świętego

Modlitwa do Ducha Świętego o przemianę

Przyjdź, Duchu Święty,
przemień nasze wewnętrzne napięcie
w święte odprężenie.

Przemień nasz niepokój
w kojącą ciszę.

Przemień nasze zatroskanie
w spokojną ufność.

Przemień nasz lęk
w nieugiętą wiarę.

Przemień naszą gorycz
w słodycz Twojej łaski.

Przemień mrok naszych serc
w delikatne światło.

Przemień naszą obojętność
w serdeczną życzliwość.

Przemień naszą noc
w Twoje światło.

Przemień zimę naszych dusz
w Twoją wiosnę.

Wyprostuj nasze krzywe drogi,
wypełnij naszą pustkę,
oczyść nas z pychy,
pogłębij naszą pokorę,
rozpal w nas miłość,
zgaś w nas zmysłowość.

Spraw, abyśmy widzieli siebie
jak Ty nas widzisz.

Tajemnica świętości kardynała Merciera

Pragnę Ci wyjawić tajemnicę świętości i szczęścia. Codziennie przez pięć minut zatrzymaj Twoją wyobraźnię, zamknij oczy na wszystko, co podpada pod zmyły, zamknij uszy na wszystkie odgłosy świata tak, abyś mógł ukryć się w sanktuarium swojej duszy, która jest świątynią Ducha Świętego i przemów do tegoż Ducha Świętego słowami:

O Duchu Święty, duszo mojej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie. Powiedz mi, co mam robić i rozkaż mi to wykonać. Obiecuję Ci uległość we wszystkim, co z woli Twojej mnie spotka, tylko okaż mi Twoją wolę.

Jeżeli to spełnisz, wtedy życie twoje będzie szczęśliwe i radosne. Znajdziesz pociechę nawet wśród cierpienia. Otrzymasz łaskę na miarę twoich trudności i siłę do zniesienia ich i tak dojdziesz pełen zasług do bram niebieskich. Takie poddanie się Duchowi Świętemu jest tajemnicą świętości.

Modlitwa o cud

Panie Jezu, staję przed Tobą taki, jaki jestem.
Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszę, przebacz mi.
W Twoje Imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie.
Wyrzekam się szatana i złych duchów.

Oddaję się Tobie, Panie Jezu, całkowicie teraz i na wieki.
Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię
jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela.

Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle.

Przybądź, Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją
i napełnij swoim Duchem Świętym.
Kocham Ciebie, Panie Jezu, i dziękuję Ci.
Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen.

Maryjo, Matko moja, Królowo Pokoju, Wszyscy Aniołowie i Święci, proszę,
przyjdźcie mi z pomocą.


Odmawiaj tę modlitwę codziennie z wiarą, bez względu na to, jak się czujesz. Staraj się zrozumieć sercem każde słowo. Doświadczysz obecności Jezusa i On odmieni całe twoje życie w bardzo szczególny sposób. Przekonasz się.
Peter Mary Rookey OSM

Modlitwa do Ducha Świętego

Proszę Cię, Duchu Święty, przemień moje wewnętrzne napięcie w święte odprężenie; przemień mój niepokój w kojącą ciszę; przemień moje zatroskanie w spokojną ufność; przemień mój lęk w nieugiętą wiarę; przemień moją gorycz w słodycz Twej łaski; przemień mrok mojego serca w delikatne światło; przemień moją obojętność w serdeczną życzliwość; przemień moją noc w Twoje światło; przemień zimę mojej duszy w Twoją wiosnę; wyprostuj moje krzywe drogi, wypełnij moją pustkę; oczyść mnie z pychy, pogłęb moją pokorę; rozpal we mnie miłość, zgaś we mnie zmysłowość.
Przyjdź, Duchu Święty, dokonaj cudu przemiany mego serca, abym się stał podobny do Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Który z Ojcem i z Tobą żyje i króluje przez wszystkie
wieki wieków. Amen.

Codzienna modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy,
którego kocham z całej duszy mojej,
uwielbiam Cię.
Oświecaj mnie,
wzmacniaj mnie,
kieruj mną.
Pokrzepiaj mnie,
pocieszaj mnie.

Obiecuję poddać się wszystkiemu,
co mnie spotka z Twej woli,
i przyjąć wszystko,
co pragniesz,
aby mnie spotkało.

Duchu Przenajświętszy,
obdarz świat pokojem.

Modlitwa o dary Ducha Świętego

Duchu Święty, Duchu umiejętności, naucz nas patrzeć na wszystko, co jest stworzone w świetle Twoim, abyśmy poznali znikomość rzeczy ziemskich i całą naszą nadzieję pokładali tylko w Bogu.

Duchu Święty, Duchu rady, tam, gdzie nasza myśl zawodzi, ukaż nam, co trzeba czynić, a czego zaniechać, kiedy mówić, a kiedy milczeć. Naucz nas sprawiedliwości i kieruj nas ku dziełom miłości i miłosierdzia.

Duchu Święty, Duchu bojaźni Bożej, natchnij nas odrazą do każdego grzechu, strzeż nas w pokusach i pomóż nam opanować i ujarzmić nasze namiętności. Obdarz nas łaską duchowego dziecięctwa wobec Ojca Najwyższego i zachowaj nas od wszelkiej pychy i zuchwalstwa.

Duchu Święty, Duchu pobożności, w Tobie wołamy: Abba! Ojcze! Rozpal w nas żar miłości Boga, obudź gorliwość dla Jego sprawy, abyśmy całym sercem poświęcili się Jego służbie.

Duchu Święty, Duchu męstwa, naucz nas świętej, chrześcijańskiej odwagi, abyśmy nie lękali się podejmować rzeczy wielkich dla Boga, abyśmy dla Niego znosili krzyże, a w niebezpieczeństwach w Nim pokładali naszą ufność.

Duchu Święty, Duchu rozumu, naucz nas wnikać w głębię Bożej prawdy, daj nam stałość wiary, pomóż poznawać wielkość Boga, która przewyższa wszystko.

Duchu Święty, Duchu mądrości, prowadź nas prosto do Boga. Daj nam zrozumieć wielkość miłości Bożej i naszego powołania, radość i pocieszenie z niego płynące. Spraw, abyśmy stanęli kiedyś przed Bogiem twarzą w Twarz i poznali Go tak, jak poznani jesteśmy. Amen.

Modlitwa o owoce Ducha Świętego

Duchu Święty, Boże, Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie kochał; radości, abym się napełnił świętą pociechą; pokoju, dla zupełnego ukojenia mej duszy; owoc cierpliwości do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej; dobroci, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich; mądrości, abym umiał unikać grzechów; łagodności, abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło. Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył słowu Bożemu; skromności, abym się zachowywał przykładnie we wszystkim; wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi. Spraw, abym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył, by oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen


z modlitw Zakonu Ducha Świętego

Ofiarowanie się Duchowi Świętemu Piusa XII

Przyjdź, Duchu Święty, i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich. Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię. Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.

Modlitwa poranna do Ducha Świętego

Przyjdź, Duchu Święty, a poranek dzisiejszy i dzień cały stanie się jasny.

Przyjdź, Duchu Święty, a wszyscy, którzy rozpoczynają pracę, zjednoczą się, aby dobrze działać.

Przyjdź, Duchu Święty, tam bowiem, gdzie Ty jesteś, znika lenistwo, giną złe obyczaje.

Przyjdź, Duchu Święty, a przed Twoją miłością ustąpią nasze pyszne ambicje.

Przyjdź, Duchu Święty, dniem dzisiejszym kieruj i rządź.

Bądź z nami i niech wszystko dzisiaj będzie dobre i nowe. Amen.

Modlitwa wieczorna do Ducha Świętego

O Duchu Przenajświętszy, przyjdź i oświeć me serce. Tyś jest najwyższym Kierownikiem wszystkich sumień ludzkich, racz mi użyczyć daru sumienia delikatnego, wrażliwego na święte Twe natchnienia. Pozwól mi w Twoim świetle ocenić miniony dzień, daj mi łaskę żalu za popełnione grzechy, niewierności, wzbudź we mnie mocne postanowienie poprawy. Racz moje serce napełnić ogniem Twej świętej miłości. Amen.


z modlitw Zakonu Ducha Świętego

Nowenna do Ducha Świętego przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego

Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego jest jedną z najstarszych modlitw chrześcijaństwa. Prawdopodobnie w samych początkach Kościoła wierni przygotowywali się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego przez dziewięć dni w modlitewnym skupieniu. Dzisiaj przed tą uroczystością Kościół również gromadzi wiernych w parafiach na wspólnej modlitwie nowennowej, przypadającej w tym szczególnym czasie – okresie paschalnym.

Chrystus przed Wniebowstąpieniem powiedział im, iż „nie zostawi ich sierotami i innego Pocieszyciela im da, aby z nimi był na zawsze, ducha Prawdy” (zob. J 14,16-17). Kiedy Chrystus wstąpił do nieba, Apostołowie wrócili do Wieczernika i po dziewięciu dniach, w dniu Pięćdziesiątnicy, zstąpił na nich Duch Święty w postaci „języków ognia” (zob. Dz 2,1-13). Zostali oni napełnieni mocą z wysoka: darem mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej, by nieść orędzie miłości Boga do człowieka wszelkiemu stworzeniu.

Dzień I

Duch Święty ukojeniem dla duszy

Jako misterium pokoju Duch Święty jest odpowiedzią na nasz niepokój. Serce ludzkie jest niespokojne, to znaczy niezadowolone, wciąż szukające, i tylko Duch Święty jest tym miejscem odpoczynku, w którym znajduje ukojenie i pokój. (…) Nasze dusze więc powinny być wrażliwe i uległe Duchowi, jak liście wobec wiatru.

  1. Raniero Cantalamessa OFMCap.

Panie Jezu, dziękuję, że nie zostawiłeś nas na tej ziemi bez pomocy. Obiecałeś zesłać na nas Ducha Świętego, który uzbraja mocą z nieba i napełnia pokojem serce człowieka. Dziękuję, że nie odrzuciłeś mnie od siebie, choć na to wiele razy zasłużyłem, ale po raz kolejny pragniesz napełniać mnie Twoim Duchem, który przemienia moje życie. Już teraz dziękuję Ci za wszystko, czym chcesz mnie obdarować przez te 9 dni, kiedy w szczególny sposób będę prosić o Ducha Świętego.

Bądź błogosławiony, Panie.

Panie Boże, moje serce jest pełne niepokoju, lęku i smutku. Proszę, napełnij mnie Twoim Duchem, który daje radość i prawdziwy odpoczynek. Tylko Ty, przez Twojego Ducha, możesz ukoić moje skołatane serce. Proszę, byś Ty sam przygotował mnie na przyjęcie Ducha Świętego. Pomagaj mi się otwierać na Jego działanie. Oświecaj mój umysł Twoim światłem, abym mógł doświadczyć Twojej miłości i lepiej rozumieć prawdy wiary.

Ześlij na mnie Ducha Twego.

Panie Jezu, pragnę prosić o dar Ducha Twego także dla tych, którzy tego sami nie czynią. Szczególnie powierzam Ci bliskie mi osoby, które bardzo zagubiły się w swoim życiu: NN. NN. Znajdź sposób, aby także i one przyjęły Ducha Świętego. Powierzam Ci wszystkich niewierzących, walczących z Bogiem i prześladujących Kościół.

Z ufnością powierzam ich Tobie, Panie.

O dar mocnej wiary dla mnie, moich bliskich, o światło Ducha Świętego dla papieża Franciszka, a także o odnowę całego Kościoła:

Do odmawiania każdego dnia nowenny:

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.

Niebieską łaskę zesłać racz

Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan

I najwyższego Boga dar.

Tyś namaszczeniem naszych dusz,

Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,

Bo moc z prawicy Ojca masz,

Przez Boga obiecany nam,

Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,

W serca nam miłość świętą wlej

I wątłą słabość naszych ciał

Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal

I Twym pokojem obdarz wraz.

Niech w drodze za przewodem Twym

Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

Daj, by i Syn poznany był.

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,

Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Dzień II

Duch Święty Stworzyciel

Wzywać nad sobą Ducha jako Stwórcę oznacza więc poddać się w całkowitym zawierzeniu wszechmocnemu działaniu Boga (…), oznacza wreszcie nie stawiać żadnych warunków i być gotowym na wszystko. Chodzi o podanie Bogu białej karty, jak to uczyniła Maryja, gdy rzekła: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”.

  1. Raniero Cantalamessa OFMCap.

Panie Boże, dziękuję Ci za to, że tak wspaniale stworzyłeś świat i człowieka. Kiedy powoływałeś go do istnienia, Twój Duch Ożywiciel unosił się ponad wodami. Jesteś także moim Stwórcą! Dlatego powtarzam za Psalmistą: Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła (Ps 139,14). Wysławiam Cię za wszystkie dary i talenty, którymi mnie obdarzyłeś. Nie przychodzi mi to łatwo, ale chcę dziś dziękować także za to, co jest trudne do zaakceptowania we mnie; wierzę, że to wszystko może posłużyć dla mojego dobra i uświęcenia.

Bądź błogosławiony, Panie!

Boże mój, pragnę, aby Twój Duch kontynuował we mnie Twoje dzieło stwarzania na Twój obraz i podobieństwo (Rdz 1,26-27). Jestem gotowy przyjąć wszystko, co posłuży mojemu uświęceniu. Dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Proszę Cię także o łaskę przyjęcia tego, kim jestem – z tym, co mnie zachwyca i z tym, co dla mnie trudne do zaakceptowania. Proszę, abyś mocą Twojego Ducha Świętego przywrócił we mnie to wszystko, co zniszczyłem przez grzech, co uczyniłem brzydkim przez swą niewierność. Ty możesz wszystko we mnie uczynić nowym (Ap 21,5).

Ześlij na mnie Ducha Twego.

Boże Ojcze, oddaję Ci dziś wszystkich, którzy nie wierzą, że Ty jesteś Stwórcą. Proszę, by uwierzyli, że Ty sam ukształtowałeś ich już w łonie matki.

Z ufnością powierzam ich Tobie, Panie.

O dar mocnej wiary dla mnie, moich bliskich, o światło Ducha Świętego dla Papieża Franciszka, a także o odnowę całego Kościoła proszę:

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź…

Dzień III

Duch Święty – tchnienie życia

W dniu zmartwychwstania, wieczorem, Jezus tchnął Ducha Świętego na uczniów.  W chrzcie powtórzył ten gest wobec każdego z nas. (…) Jezus jest zawsze gotów  odnowić ten gest nad tym, który staje przed Nim z odsłoniętą twarzą, aby otrzymać Jego tchnienie.

  1. Raniero Cantalamessa OFMCap.

Panie Boże, dziękuję Ci za dar Ducha Świętego, którego nieustannie udzielasz swojemu Kościołowi. Dzięki Twojemu Duchowi wszystko podtrzymujesz w istnieniu i nieustannie wlewasz wiarę, nadzieję i miłość w ludzkie serca. Dziękuje Ci za to, że po raz pierwszy tchnąłeś we mnie Ducha Świętego podczas chrztu świętego. Wtedy stałem się Twoim dzieckiem.

Bądź błogosławiony, Panie.

Panie Jezu, proszę Ciebie, abyś u wszystkich ochrzczonych odnowił łaskę chrztu świętego. Może się to dokonać przez ufne powierzenie się Tobie i pokorną modlitwę. Także ja staję dzisiaj przed Tobą z „odsłoniętą twarzą”, abyś tchnął na mnie Twojego Ducha. Pragnę Ciebie coraz lepiej poznawać i Tobie służyć. Z pokorą proszę Cię, Panie, bym stawał się coraz bardziej nowym stworzeniem. Oczy i uszy mojego serca są często zamknięte na Twoje działanie.

Ześlij na mnie Ducha Twego.

Boże Ojcze, powierzam Ci dziś tych, którzy odrzucają łaskę chrztu świętego. Proszę Cię o miłosierdzie, szczególnie dla tych, którzy wypierają się Ciebie, dokonali lub zamierzają dokonać apostazji.

Z ufnością powierzam ich Tobie, Panie.

O dar mocnej wiary dla mnie, moich bliskich, o światło Ducha Świętego dla Papieża Franciszka, a także o odnowę całego Kościoła proszę:

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź…

Dzień IV

Duch Święty – umocnieniem w wierze

Cały Kościół po zmartwychwstaniu w sposób żywy i mocny doświadczył Ducha jako pocieszyciela, obrońcy i sprzymierzeńca w trudnościach zewnętrznych i wewnętrznych, podczas prześladowań, procesów i w życiu codziennym.

  1. Raniero Cantalamessa OFMCap.

Panie Boże, wyznawanie wiary wymaga odwagi, zwłaszcza kiedy wiąże się z ryzykiem ośmieszenia, napiętnowania czy wręcz prześladowania. Doświadczyli tego Apostołowie, kiedy zamknęli się w Wieczerniku z obawy przed Żydami. Ty napełniłeś ich odwagą i mocą. Dziękuję Ci, że także dzisiaj umacniasz Kościół. Również mnie w sakramencie bierzmowania umocniłeś do mężnego wyznawania wiary. Dziękuję Ci za łaskę tego sakramentu i za dary Ducha Świętego, które wtedy otrzymałem. Jestem wdzięczny, że dzisiaj chcesz odnawiać we mnie łaskę tego sakramentu, której tak bardzo potrzebuję.

Bądź błogosławiony, Panie.

Panie Jezu, pragnę dziś pokornie prosić Cię o Twojego Ducha, bym mógł mężnie wyznawać wiarę w każdej sytuacji. Odnów we mnie łaskę sakramentu bierzmowania. Proszę o to, byś przemieniał moją mowę. Chciałbym, by moja komunikacja z bliskimi i ludźmi, których spotykam, była pełna miłości i zrozumienia. Ucz mnie, jak nieść wsparcie i zachętę, jak przez miłość bliźniego świadczyć o Twojej miłości. Powierzam Ci szczególnie moją relację z tymi osobami, z którymi trudno mi się porozumieć.

Ześlij na mnie Ducha Twego.

Boże Ojcze, chcę Ci dziś powierzyć w modlitwie wszystkich przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. Powierzam Twojemu miłosierdziu tych, którzy zamierzają przyjąć ten sakrament tylko po to, by spełnić formalne wymogi do zawarcia małżeństwa czy bycia chrzestnym. Proszę, dotknij ich serc i wzbudź w nich tęsknotę za Tobą.

Z ufnością powierzam ich Tobie, Panie.

O dar mocnej wiary dla mnie, moich bliskich, o światło Ducha Świętego dla Papieża Franciszka, a także o odnowę całego Kościoła proszę:

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź…

Dzień V

Duch Święty daje nam gotowość do służby

Duch Święty nie obdarza nas tylko „darem Bożym”, lecz także zdolnością i potrzebą „darowania się”. Duch Święty uczy nas czynić dar z naszego życia.

  1. Raniero Cantalamessa OFMCap.

Panie Boże, Ty obdarzasz człowieka mocą Ducha, a ciału dajesz siły potrzebne do tego, by służył innym. Dziękuję Ci za tych wszystkich, których postawiłeś na mojej drodze, bym mógł im służyć. Dziękuję za moich najbliższych – mojego małżonka, dzieci i rodziców, przyjaciół. Dziękuję za każdego potrzebującego człowieka, którego stawiasz na mojej drodze, bo w ten sposób uczysz mnie kochać.

Bądź błogosławiony, Panie.

Panie Jezu, powierzam Ci wszystkie moje siły i zdolności, prosząc, bym potrafił z miłością oddawać je na służbę drugiemu człowiekowi. Wlej w moje serce miłość cierpliwą i miłosierną wobec najbliższych. Pragnę też służyć każdemu potrzebującemu, którego spotkam – chorym, przeżywającym trudności, cierpiącym głód i niedostatek. Otwieraj mi oczy na ich potrzeby. Proszę, ucz mnie codziennie czynić dar z mojego życia. Proszę też o to, by wszystkie cierpienia fizyczne, których doświadczam, stawały się dla mnie okazją do zjednoczenia się z Tobą i wstawiania się za tymi, którzy potrzebują mojej pomocy.

Ześlij na mnie Ducha Twego.

Zawierzam Ci, Boże Ojcze, tych wszystkich, którzy krzywdzą innych i pozostają nieczuli  na potrzeby bliźnich. Proszę, ześlij na nich swojego Ducha, aby w drugim człowieku dostrzegli brata.

Z ufnością powierzam ich Tobie, Panie.

O dar mocnej wiary dla mnie, moich bliskich, o światło Ducha Świętego dla Papieża Franciszka, a także o odnowę całego Kościoła proszę:

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź…

Dzień VI 

Duch Święty obrońcą przed szatanem

W Duchu Świętym Bóg staje się naszym Bogiem, pociąga nas ku sobie, odbiera nam strach i pewne zakłopotanie w stosunku do Niego, jakie odziedziczyliśmy po naszym praojcu Adamie. Dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy „domownikami” w Bogu!

  1. Raniero Cantalamessa OFMCap.

Panie Boże, Ty uzbroiłeś Apostołów mocą z wysoka (….), aby nie pozostali bezradni wobec ataków szatana. Twój Duch daje mi pragnienie dobra i pomaga mi przeciwstawiać się wpływom szatana. Dziękuję Ci za to, że czynisz mnie zdolnym do odrzucania pokus i podejmowania decyzji zgodnych z Twoją wolą. Dziękuję, że uczysz mnie rozpoznawać w sobie pragnienia pochodzące od Ducha Świętego i odróżniać je od podszeptów złego ducha. Dziękuję Ci za głos mojego sumienia, który mi podpowiada, co się Tobie podoba.

Bądź błogosławiony, Panie.

Panie Jezu, broń mnie przed pokusami, które mogłyby zniszczyć moją wiarę i sprowadzić mnie na złe drogi. Proszę, pokaż mi, co najbardziej utrudnia mi otwieranie się na Twojego Ducha: Jaki grzech? Może strach mieszkający w moim sercu czy fałszywy obraz Ciebie? Może są to jakieś życiowe trudności, z powodu których trudno mi jest całkowicie zaufać? Ufam, że dasz mi też łaskę potrzebną do zerwania z grzechem i ochronisz mnie przed niszczycielskimi zakusami szatana.

Ześlij na mnie Ducha Twego.

Oddaję Ci dziś, mój Boże, wszystkich, którzy boją się przyjąć Ducha Świętego.

Z ufnością powierzam ich Tobie, Panie.

O dar mocnej wiary dla mnie, moich bliskich, o światło Ducha Świętego dla Papieża Franciszka, a także o odnowę całego Kościoła proszę:

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź…

Dzień VII

Duch Święty uzdalnia do głoszenia Dobrej Nowiny

Potrzeba koniecznie, aby ogień Ducha Świętego wypełnił wszystkie słowa, które wychodzą z naszych ust. W przeciwnym razie będą to może słowa pełne sensu, ale pozbawione mocy; oświecą, lecz nie poruszą. (…) Bez Ducha Świętego nie może istnieć autentyczne przepowiadanie i misja; bez Niego nasze mówienie, zachęcanie, modlitwa, nauczanie, przepowiadanie są jałowe.

  1. Raniero Cantalamessa OFMCap.

Panie Boże, chcę dziś dziękować za to, że pozwoliłeś mi się poznać. Dziękuję Ci za łaskę wiary i tych wszystkich, którzy mi ją przekazali: rodziców, kapłanów, katechetów. Dziękuję za każdą osobę, która pomogła mi zbliżyć się do Ciebie. Dziękuję też za to, że ja także jestem powołany do niesienia innym Chrystusa. To wielki zaszczyt służyć Tobie i głosić innym Twoje zbawienie.

Bądź błogosławiony, Panie.

Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę odważnego głoszenia Dobrej Nowiny w miejscach, w których mnie stawiasz. Wiem, że to niemożliwe bez pomocy Ducha Świętego. Namaść moje słowa mocą Twojego Ducha. Oddaję Ci to wszystko, co przeszkadza mi w byciu narzędziem w w Twoich rękach. Proszę Cię o tę moc Ducha, która dała Apostołom odwagę wyjść z Wieczernika i głosić Twoją naukę.

Ześlij na mnie Ducha Twego.

Boże Ojcze, zawierzam Ci tych wszystkich, którzy Ciebie nie znają. Proszę Cię o miłosierdzie szczególnie dla tych, którzy walczą z Tobą i z Twoim Kościołem.

Z ufnością powierzam ich Tobie, Panie.

O dar mocnej wiary dla mnie, moich bliskich, o światło Ducha Świętego dla Papieża Franciszka, a także o odnowę całego Kościoła proszę:

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź…

Dzień VIII

Duch Święty – Nauczyciel modlitwy i wdzięczności

Gdybyśmy umieli wsłuchać się w wołanie naszej duszy, kiedy przez dłuższy czas pozostajemy bez modlitwy, pozbawieni Ducha Świętego, usłyszelibyśmy, jak ona na swój sposób krzyczy: „Brak mi tchu, duszę się!”.

  1. Raniero Cantalamessa OFMCap.

Człowiek składa się z ciała, duszy i modlitwy. Bez modlitwy staje się „siedliskiem wad i igraszką demona”. Panie Boże, tak bardzo cieszę się z tego, że jestem Twoim dzieckiem. Dziękuję za to, że mogę modlić się do Ciebie i Ciebie chwalić. Twoja dobroć i hojność przerastają wszelkie moje oczekiwania. Chcę Cię błogosławić w Twoim niezmierzonym miłosierdziu, którego nigdy nikomu nie odmawiasz. Dziękuję za to, że mogę mieć udział w życiu Trójcy Świętej, w tej niepojętej relacji miłości.

Bądź błogosławiony, Panie.

Panie Jezu, proszę Cię o dar modlitwy oraz o to, abym zawsze potrafił Ciebie chwalić, nawet w największym zmartwieniu. Chciałbym, aby wdzięczność stała się moją postawą wobec wszystkiego, co mnie spotyka. Proszę, ucz mnie zawsze wysławiać Twoją dobroć.

Ześlij na mnie Ducha Twego.

Powierzam Ci, Boże Ojcze, wszystkich, którzy się nie modlą i poddają się rozpaczy oraz pogrążają się w smutku, nie zauważając tego, co w ich życiu dobre. Poślij im Twego Ducha, aby mogli odrzucić zgorzknienie i zniechęcenie i otworzyć się na moc Ducha Świętego.

Z ufnością powierzam ich Tobie, Panie.

O dar mocnej wiary dla mnie, moich bliskich, o światło Ducha Świętego dla Papieża Franciszka, a także o odnowę całego Kościoła proszę:

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź…

Dzień IX

Napełnieni Duchem Świętym

Czego potrzebujemy, abyśmy również my mogli przeżyć takie doświadczenie Pięćdziesiątnicy? Po pierwsze trzeba z natarczywością prosić Ojca o Ducha Świętego, w imię Jezusa, i oczekiwać na Jego odpowiedź! Potrzeba wiary pełnej oczekiwania. (…) Musimy być również przygotowani na to, że coś zmieni się w naszym życiu. Nie możemy zapraszać Ducha Świętego, by przyszedł i nas napełnił, a jednocześnie stawiać warunek, że zostawi wszystko tak, jak było przedtem. „Czego Duch dotyka, to Duch zmienia!” – mawiali Ojcowie Kościoła.

oRaniero Cantalamessa OFMCap.

Boże Ojcze, kiedy na Apostołów zstąpił Duch Święty, nagle rozległ się szum z nieba jakby gwałtownie wiejącego wiatru, pojawiły się też języki podobne do ognia, Apostołowie zaczęli mówić różnymi językami i prorokowali (por. Dz 2,2-4). To misterium nieustannie dokonuje się w Kościele. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że zawsze udzielasz Twojego Ducha tym, którzy o to proszą. Wielbię Cię za to, że pragniesz udzielać daru Ducha Świętego także mnie, tak samo hojnie, jak to uczyniłeś wobec Apostołów.

Bądź błogosławiony, Panie.

Panie Boże, pokornie, z „natarczywością” proszę Cię, abyś zesłał na mnie i na cały Kościół swojego Ducha, tak jak to uczyniłeś z Apostołami zebranymi w Wieczerniku. Pragnę, aby Duch Święty mnie oświecał, prowadził, umacniał, pocieszał i objawiał, co mam czynić. Poddaję się wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć, co mi ześlesz, pójść tam, gdzie mnie poprowadzisz. Pozwól mi tylko poznać Twoją świętą wolę!

Ześlij na mnie Ducha Twego.

Zawierzam Ci, Boże Ojcze, tych, którzy zagubili łaskę wiary i żyją bez Ciebie. Przygotuj ich serca, aby i oni mogli we właściwym czasie zostać napełnieni Duchem Świętym.

Z ufnością powierzam ich Tobie, Panie.

O dar mocnej wiary dla mnie, moich bliskich, o światło Ducha Świętego dla Papieża Franciszka, a także o odnowę całego Kościoła proszę:

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź…

Uroczystość Ducha Świętego

Bez Ducha Świętego: Bóg jest daleki, Chrystus pozostaje w przeszłości, Ewangelia jest martwą literą, Kościół zwykłą organizacją, autorytet dominacją, misja propagandą, kult jest zaklęciem, postępowanie chrześcijańskie moralnością niewolników.

Autor anonimowy

© Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich w Polsce 2013

Modlitwy do Matki Bożej

Akt poświęcenia się rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi

Maryjo, rodzina nasza poświęca się dziś bez reszty Twojemu Niepokalanemu Sercu. Zawierzamy Ci naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, zwłaszcza godzinę naszej śmierci i samą śmierć. Racz sprawować opiekę nad nami i rozporządzać naszym czasem, naszym życiem duchowym, naszą pracą. Poświęcamy Ci nasze ciała, nasze dusze, nasze zdolności i umiejętności. Tobie zawierzamy naszą wolność, nasze dążenia, nasze powinności, a nawet nasze przewinienia.

Błogosław nas wszystkich i obdarz nas Twoim niezwykłym pokojem. Pozostań z nami na zawsze razem z Jezusem, św. Józefem i aniołami świętymi. Bądź “Arką zbawienia” dla tej rodziny, która teraz i na zawsze pragnie należeć do Ciebie na cześć i chwałę Boga Najwyższego. Amen.

Akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi

O Serce Niepokalane! Pomóż przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!

Od głodu i wojny, wybaw nas!

Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!

Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas!

Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas!

Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, wybaw nas!

Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!

Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas!

Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro  zło, wybaw nas!

Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas! Wybaw nas!

Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw!

Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech: grzech człowieka i “grzech świata”, grzech w każdej jego postaci.

Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona zbawcza potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej!

Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!


Św. Jan Paweł II, 25 marca 1984 roku

Modlitwy w trudnych sprawach

Modlitwa osoby chorej

Dobry Boże, proszę Cię , uzdrów mnie. Czuję się bardzo nieszczęśliwy i wydaje mi się, że tak będzie już zawsze. Kiedy cierpię, moja choroba mnie przytłacza i nie potrafię myśleć o niczym innym. Proszę Cię, połóż na mnie Twoje uzdrawiające dłonie i przynieś mi ulgę.

Wierzę, że Ty masz moc, aby mnie uzdrowić, moc, którą tak wiele razy objawiałeś, gdy byłeś na ziemi. Wierzę, że pragniesz tylko tego, co jest najlepsze dla mnie, dlatego proszę Cię, udziel mi łask, których potrzebuję. Jeśli nie jest Twoją wolą, abym został teraz uzdrowiony, to proszę Cię, wesprzyj mnie w tym cierpieniu. Poślij Twego Ducha Świętego, aby mnie pocieszył i umocnił. Proszę Cię, błogosław szczególnie tym, którzy się mną opiekują. Ufam Tobie, ufam Twojej wielkiej miłości do mnie i powierzam się Twoim dłoniom. Amen.

Modlitwa w cierpieniu słowami św. Faustyny

O, Hostio żywa, podtrzymuj mnie w tym wygnaniu, abym mogła iść wiernie śladami Zbawiciela. Nie proszę, abyś mnie, Panie, zdjął z krzyża, ale błagam, byś dał mi siłę wytrwać na nim. Pragnę być rozciągnięta tak jak Ty, Jezu, na krzyżu, pragnę wszystkich mąk i boleści, któreś Ty wycierpiał, pragnę wypić kielich goryczy do dna.

O, Jezu mój, daj mi moc do znoszenia cierpień, aby nie krzywiły się usta moje, gdy piję kielich goryczy. Dopomóż mi sam, aby ofiara moja miłą Ci była; niech jej nie kazi miłość moja własna, choć się ona przeciąga w lata. Niechaj czystość intencji czyni ją miłą Tobie i świeżą, i żywą. Nieustanna walka, ustawiczny wysiłek to życie moje, by spełnić wolę Twoją świętą, ale niechaj Cię wszystko chwali, o Panie, co we mnie jest – i nędza, i moc.

Modlitwa w wątpliwościach

Jezu Chryste, Boski dawco wiary. Dziękuję Ci za dar głębokiego przekonania o prawdach Twojej boskiej nauki. Dzięki Twej łasce wiem, że tajemnice wiary są rękojmią niepojętej wielkości, mądrości Boga i Jego miłości do ludzi. Wiem i to, że w zmiennej doli i niedoli doczesnego życia są one nieomylną zapowiedzią wieczystej rzeczywistości, do której powołałeś każdego człowieka.

Panie, wierzę, a mimo to przeżywam niepokoje, chociaż ich nie spostrzega nikt z mojego otoczenia. Niepokoi mnie najbardziej moja chwiejność na widok buntu i niewiary wielu chrześcijan. Niepokoją mnie nieuczciwi ludzie, których pewność siebie i głośna zdobywczość w złem usiłują przekreślić Twoje święte prawa. Odbierają mi odwagę niezrozumiałe wydarzenia, niezgodne – jak mi się zdaje – z Opatrznością Bożą. W chwilach takich rozterek wewnętrznych przyjdź mi z pomocą, dobry Pasterzu dusz.

Wraz z apostołami wołam do Ciebie: przymnóż mi wiary. Spraw w swej łaskawości, abym we wszystkich przejawach codziennego życia mógł dostrzec choćby małą cząstkę cichego działania Twojej tajemniczej ręki. O to Cię prosi z wdzięcznością i pokorą syn Twojej łaski. Amen.


źródło: “Bogu chwała. Modlitewnik dla dorosłych”, wyd. Święty Wojciech, Poznań 2008

Modlitwa w chorobie do Anioła Stróża

Pozdrawiam Cię, Aniele, mój Stróżu. Wiem, że jesteś przy mnie, choć nie mogę Cię oglądać oczyma ciała. Ty zawsze troszczysz się o mnie i pragniesz mego dobra. Dziękuję Ci za pomoc, jakiej mi udzielasz. Proszę Cię, abyś mnie umacniał w chorobie i żebym dzięki Twojej pomocy mógł ją cierpliwie znosić. Pomóż mi ofiarować wszystkie moje cierpienia w intencji zbawienia mojej duszy i dusz moich bliskich. Proszę Cię, abym mógł jak najszybciej wrócić do zdrowia i wypełniać me codzienne obowiązki. Amen.

Modlitwa w ciężkim strapieniu do św. Judy Tadeusza

O, święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdy już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.

O, święty mój Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.

Modlitwa w kryzysie rodzinnym

Boże, Sprawco pokoju i Stróżu miłosierdzia, zwróć swoje oczy na naszą rodzinę. Ty widzisz, Panie, jak jest poróżniona i jak wiele w niej niepokoju. Zmiłuj się nad nami i spraw, aby powrócił pokój do naszej rodziny, bo gdy Ty nam go nie udzielisz, nikt inny nie będzie mógł nas nim obdarzyć.

O Jezu, Królu Pokoju, wysłuchaj nas przez zasługi Twojej świętej Matki, Królowej Pokoju, i przez zasługi Twojej wiernej służebnicy, świętej Rity, którą ubogaciłeś tak wielkim miłosierdziem i dobrocią, że stała się aniołem pokoju niosąc go wszędzie tam, gdziekolwiek widziała niezgodę. Ty, droga Święta, wyproś dla nas tę łaskę od Pana, a my będziemy wychwalać twoją opiekę w każdej potrzebie naszego życia. Amen.

Modlitwa w kryzysie małżeńskim

Ojcze nasz, zwracam się z pokorną i żarliwą prośbą do Ciebie. Tyś nas połączył nierozerwalnie w sakramencie małżeństwa i chcesz, abyśmy temu związkowi zostali wierni aż do śmierci. Nie sądziłem, że osoby, które się miłują, tak mogą się wzajemnie ranić. Boże, pospiesz na pomoc sercu memu, uczyń je przez to właśnie cierpieniem mniej samolubnym. Poznaję coraz lepiej, jak trudny jest stan małżeński i jak niedoskonały jeszcze jestem. Uczyć mnie wielkodusznym, bym umiał przebaczać. Daj mi cierpliwość podobną do tej, którą Ty mi okazujesz. Spraw, bym w codziennych trudnościach i doświadczeniach moja miłość się wzmacniała i dojrzewała, aż minie zły czas. Panie, chcę zostać wiernym do końca. Amen.

Modlitwa do św. Józefa o pomoc w trudnej sytuacji

Święty Józefie, niezliczeni są ci, którzy przede mną modlili się do Ciebie i otrzymali pociechę i pokój, łaski i dobrodziejstwa. Moje serce, tak smutne i pełne troski, nie może znaleźć ukojenia w tym doświadczeniu, które mnie dotknęło. O, chwalebny święty Józefie, Ty znasz wszystkie moje potrzeby, zanim wypowiem je na modlitwie. Ty sam wiesz, jak ważna jest dla mnie sprawa, z którą przychodzę do Ciebie. Upadam przed Tobą i wzdycham pod ciężarem mego utrapienia. Nie ma ludzkiego serca, któremu mógłbym powierzyć moją troskę. A nawet gdybym zdołał znaleźć współczującą osobę, która chciałaby być przy mnie, to przecież nie mogłaby mi pomóc. Tylko Ty, święty Józefie, możesz mi pomóc w mym smutku, dlatego błagam Cię o to z całego serca. Wszak święta Teresa napisała i zna to cały świat: „O cokolwiek poprosisz świętego Józefa, z pewnością to otrzymasz”. O święty Józefie, pocieszycielu strapionych, zlituj się nade mną i nad tymi biednymi duszami cierpiącymi w czyśćcu, które pokładają ufność w naszych modlitwach. Amen.

Modlitwa w załamaniu

Wydaje mi się, że utraciłem siły do życia. Nie wiem, co robić. Nic nie podnosi mnie na duchu i dłużej tego nie zniosę. Panie, kiedy to się skończy? Czuję się, jakbyś nawet Ty o mnie zapomniał. Proszę, nie opuszczaj mnie. Jesteś wszystkim, co teraz mam. Pokaż mi, co robić, z kim rozmawiać. Daj mi odwagę do zaczynania wciąż od początku. Nie mogę zrobić tego sam, więc bądź przy mnie i pozwól Twemu światłu świecić w tej ciemności. Amen.

Modlitwa do Maryi za uzależnionych

Królowo i Matko nasza, poprzez pragnienie, które Twój Syn przeżywał z miłości dla nas, błagam o Twoją pomoc dla wszystkich uzależnionych. Matko Bożej łaski, uproś u Twego Syna miłosierdzie dla nich. Zdani tylko na samych siebie są bezsilni, lecz przez twoje wstawiennictwo i za łaską Twego Syna zwycięstwo będzie ich udziałem. Amen.

Modlitwa o trzeźwość

Polecamy Ci, Panie Jezu Chryste, wszystkich zagrożonych plagą pijaństwa. Zawierzamy Ci poszczególne osoby i ich rodziny, a także ustanawiających prawa i czuwających nad porządkiem publicznym. Pomóż wszystkim przeciwstawić się fali zła, jaka rozlewa się przez nadużywanie alkoholu:

Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie!

aby kierujący narodem dostrzegli grozę klęski pijaństwa – okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie!

aby nasz naród wypełnił śluby jasnogórskie –

aby wszyscy podjęli wysiłek przeciwdziałania alkoholizmowi –

aby rodzice wychowywali swoje dzieci w trzeźwości –

aby wykorzenione zostały poniżające zwyczaje pijackie –

aby jak najwięcej Polaków z miłości do bliźnich wyrzekło się używania alkoholu –

aby rozwijały się wspólnoty trzeźwościowe w naszych parafiach –

abyśmy przez życie wstrzemięźliwe i czyste stali się rzeczywistym darem dla Ciebie –

aby zniknęli z naszych ulic pijący i nietrzeźwi ludzie –

aby zapanowały zdrowe obyczaje w całym społeczeństwie –

aby wszyscy ludzie cieszyli się swoją trzeźwością –

Najmiłosierniejszy nasz Zbawicielu! Błagamy Cię o siłę woli i światło umysłu dla nas wszystkich, a w szczególności dla naszych zagubionych braci, którzy w morzu pijaństwa poniżają swoją godność, niszczą szczęście innych i Ciebie zasmucają. Daj niewolnikom nałogu opamiętanie i zwycięstwo, a wolnym od niego udziel mężnego i radosnego wytrwania w trzeźwości. Obdarz nas umiejętnością podtrzymania słabych, aby nie upadali. Otrzyj łzy matek, dzieci i młodzieży, niewinnych ofiar alkoholizmu. Racz wyrwać ze szponów pijaństwa naszych rodaków, aby w pokoju i trzeźwości budowali pomyślną przyszłość wszystkich obywateli naszej Ojczyzny. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa w odrzuceniu (Ps 31)

Panie, do Ciebie się uciekam,
niech nigdy nie doznam zawodu;
wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości!
Skłoń ku mnie ucho,
pośpiesz, aby mnie ocalić.
Bądź dla mnie skałą mocną,
warownią, aby mnie ocalić.
Ty bowiem jesteś dla mnie skałą i twierdzą;
przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź mnie!
Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie,
bo Ty jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje powierzam ducha mojego:
Ty mnie wybawiłeś, Panie, Boże wierny!
Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bóstwa,
ja natomiast pokładam ufność w Panu.
Weselę się i cieszę z Twojej łaski,
boś wejrzał na moją nędzę,
uznałeś udręki mej duszy
i nie oddałeś mnie w ręce nieprzyjaciela,
postawiłeś me stopy na miejscu przestronnym.
Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem w ucisku,
od smutku słabnie me oko,
a także moja siła i wnętrzności.
Bo zgryzota trawi me życie,
a wzdychanie – moje lata.
Siłę moją zachwiał ucisk
i kości moje osłabły.
Stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów,
dla moich sąsiadów przedmiotem odrazy,
dla moich znajomych – postrachem;
kto mnie ujrzy na ulicy,
ucieka ode mnie.
Zapomniano w sercach o mnie jak o zmarłym:
stałem się jak sprzęt wyrzucony.
Słyszę bowiem złorzeczenia wielu:
«Trwoga dokoła»,
gdy przeciw mnie się zbierają,
zamyślają odebrać mi życie.
Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie,
mówię: «Ty jesteś moim Bogiem».
W Twoim ręku są moje losy: wyrwij mnie
z ręki mych wrogów i prześladowców!
Niech zajaśnieje Twoje oblicze nad Twym sługą:
wybaw mnie w swej łaskawości!
Panie, niech nie doznam zawodu, skoro Cię wzywam;
niech się zawiodą występni, niech zamilkną w Szeolu!
Niech zaniemówią wargi kłamliwe,
co zuchwale wygadują na sprawiedliwego
z pychą i ze wzgardą.
Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć,
którą zachowujesz dla tych, co się boją Ciebie,
i okazujesz tym, co w Tobie szukają ucieczki
na oczach synów ludzkich.
Ukrywasz ich pod osłoną Twojej obecności
od spisku mężów,
a w swoim namiocie ich kryjesz
przed sporem języków.
Błogosławiony niech będzie Pan, który okazał
cuda swoje i łaski w mieście warownym.
Ja zaś powiedziałem przerażony:
«Odcięty jestem od Twoich oczu»,
lecz Tyś wysłuchał głos mego błagania,
gdy do Ciebie wołałem.
Miłujcie Pana, wszyscy, co Go czcicie!
Pan zachowuje wiernych,
a odpłaca z nawiązką tym,
którzy wyniośle postępują.
Bądźcie mocni i mężnego serca,
wszyscy, którzy pokładacie ufność w Panu!

Modlitwa w strachu (Ps 91)

Kto przebywa w pieczy Najwyższego
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo,
mój Boże, któremu ufam».
Bo On sam cię wyzwoli
z sideł myśliwego
i od zgubnego słowa.
Okryje cię swymi piórami
i schronisz się pod Jego skrzydła:
Jego wierność to puklerz i tarcza.
W nocy nie ulękniesz się strachu
ani za dnia – lecącej strzały,
ani zarazy, co idzie w mroku,
ni moru, co niszczy w południe.
Choć tysiąc padnie u twego boku,
a dziesięć tysięcy po twojej prawicy:
ciebie to nie spotka.
Ty ujrzysz na własne oczy:
będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.
Albowiem Pan jest twoją ucieczką,
jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
Niedola nie przystąpi do ciebie,
a cios nie spotka twojego namiotu,
bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Na rękach będą cię nosili,
abyś nie uraził swej stopy o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.
Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie;
osłonię go, bo uznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
i będę z nim w utrapieniu,
wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem
i ukażę mu moje zbawienie.

Modlitwa w opuszczeniu (Ps 142)

Głośno wołam do Pana,
głośno błagam Pana.
Wylewam przed Nim swą troskę,
wyjawiam przed Nim swą udrękę.
Gdy duch mój we mnie ustaje,
Ty znasz moją ścieżkę.
Na drodze, po której kroczę,
ukryli na mnie sidło.
Oglądam się w prawo i patrzę:
a nie ma nikogo, kto by miał wzgląd na mnie.
Znikła dla mnie możność pomocy,
nie ma nikogo, kto by dbał o moje życie.
Do Ciebie wołam, o Panie,
mówię: Ty jesteś moją ucieczką,
udziałem moim w ziemi żyjących.
Zważ na moje wołanie,
bo jestem bardzo słaby.
Wybaw mię od prześladowców,
gdyż są ode mnie mocniejsi.
Wyprowadź mnie z więzienia,
bym dziękował imieniu Twojemu.
Otoczą mnie sprawiedliwi,
gdy okażesz mi dobroć.

Modlitwa w wątpliwościach (Ps 34)

Chcę błogosławić Pana w każdym czasie,
na ustach moich zawsze Jego chwała.
Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,
niech słyszą pokorni i niech się weselą!
Uwielbiajcie ze mną Pana,
imię Jego wspólnie wywyższajmy!
Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
i uwolnił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,
a oblicza wasze nie zaznają wstydu.
Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał,
i wybawił ze wszystkich ucisków.
Anioł Pana zakłada obóz warowny
wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan,
szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.
Bójcie się Pana, święci Jego,
gdyż bogobojni nie doświadczają biedy.
Możni zubożeli i zaznali głodu;
a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie.
Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie;
nauczę was bojaźni Pańskiej.
Jakim ma być człowiek, co miłuje życie
i pragnie dni, by zażywać szczęścia?
Powściągnij swój język od złego,
a twoje wargi od słów podstępnych!
Odstąp od złego, czyń dobro;
szukaj pokoju, idź za nim!
Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym,
a Jego uszy na ich wołanie.
Wołali, a Pan ich wysłuchał
i uwolnił od wszystkich przeciwności.
Oblicze Pana [zwraca się] przeciw źle czyniącym,
by pamięć o nich wygładzić z ziemi.
Pan jest blisko skruszonych w sercu
i wybawia złamanych na duchu.
Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego;
lecz ze wszystkich Pan go wybawia.
Strzeże On wszystkich jego kości:
ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu.
Zło sprowadza śmierć na przewrotnego,
wrogów sprawiedliwego spotka kara.
Pan uwalnia dusze sług swoich,
nie dozna kary, kto się doń ucieka

Modlitwa osoby, która nie doświadcza Bożej obecności (Ps 63)

Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam;
Ciebie pragnie moja dusza,
za Tobą tęskni moje ciało,
jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody.
W świątyni tak się wpatruję w Ciebie,
bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę.
Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia,
moje wargi będą Cię sławić.
Tak błogosławię Cię w moim życiu:
wzniosę ręce w imię Twoje.
Dusza moja się syci niby sadłem i tłustością,
radosnymi okrzykami warg moje usta Cię chwalą,
gdy wspominam Cię na moim posłaniu
i myślę o Tobie podczas moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
do Ciebie lgnie moja dusza,
prawica Twoja mnie wspiera.
A ci, którzy szukają zguby mojej duszy,
niech zejdą w głębiny ziemi.
Niech będą wydani pod miecze
i staną się łupem szakali.
A król niech się raduje w Bogu,
niech chlubi się każdy, który nań przysięga,
tak niech się zamkną usta mówiących kłamliwie

Modlitwa w ciężkim doświadczeniu (Ps 88)

Panie, mój Boże,
za dnia wołam,
nocą się żalę przed Tobą.
Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa,
nakłoń swego ucha na moje wołanie!
Bo dusza moja jest nasycona nieszczęściami,
a życie moje zbliża się do Szeolu.
Zaliczają mnie do tych, co schodzą do grobu,
stałem się podobny do męża bezsilnego.
Moje posłanie jest między zmarłymi,
tak jak zabitych, którzy leżą w grobie,
o których już nie pamiętasz,
którzy wypadli z Twojej ręki.
Umieściłeś mię w dole głębokim,
w ciemnościach, w przepaści.
Ciąży nade mną Twoje oburzenie.
Sprawiłeś, że wszystkie twe fale mnie dosięgły.
Oddaliłeś ode mnie moich znajomych,
uczyniłeś mnie dla nich ohydnym,
jestem zamknięty, bez wyjścia.
Moje oko słabnie od nieszczęścia,
codziennie wołam do Ciebie, Panie,
do Ciebie ręce wyciągam.
Czy dla cieniów czynisz cuda?
Czy zmarli wstaną i będą Cię sławić?
Czy to w grobie się opowiada o Twojej łasce,
a w Szeolu o Twojej wierności?
Czy Twoje cuda ukazują się w ciemnościach,
a sprawiedliwość Twoja w ziemi zapomnienia?
Ja zaś, o Panie, wołam do Ciebie
i rano modlitwa moja niech do Ciebie dotrze.
Czemu odrzucasz mię, Panie,
ukrywasz oblicze swoje przede mną?
Ja jestem biedny i od dzieciństwa na progu śmierci,
dźwigałem grozę Twoją i mdlałem.
Nade mną przeszły Twe gniewy
i zgubiły mnie Twoje groźby.
Otaczają mnie nieustannie jak woda;
okrążają mnie wszystkie naraz.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy:
domownikami moimi stały się ciemności.

Modlitwa w zagubieniu (Ps 139)

Panie, przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,
widzisz moje działanie i mój spoczynek
i wszystkie moje drogi są Ci znane.
Choć jeszcze nie ma słowa na języku:
Ty, Panie, już znasz je w całości.
Ty ogarniasz mnie zewsząd
i kładziesz na mnie swą rękę.
Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza,
zbyt wzniosła: nie mogę jej pojąć.
Gdzież się oddalę przed Twoim duchem?
Gdzie ucieknę od Twego oblicza?
Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś;
jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę.
Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki,
zamieszkał na krańcu morza:
tam również Twa ręka będzie mnie wiodła
i podtrzyma mię Twoja prawica.
Jeśli powiem: «Niech mię przynajmniej ciemności okryją
i noc mnie otoczy jak światło»:
sama ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie,
a noc jak dzień zajaśnieje:
.
Ty bowiem utworzyłeś moje nerki,
Ty utkałeś mnie w łonie mej matki.
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła.
I dobrze znasz moją duszę,
nie tajna Ci moja istota,
kiedy w ukryciu powstawałem,
utkany w głębi ziemi.
Oczy Twoje widziały me czyny
i wszystkie są spisane w Twej księdze;
dni określone zostały,
chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał.
Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże,
jak jest ogromna ich ilość!
Gdybym je przeliczył, więcej ich niż piasku;
gdybym doszedł do końca, jeszcze jestem z Tobą.
O Boże, obyś zgładził bezbożnego,
niech krwawi mężowie idą precz ode mnie!
Oni przeciw Tobie zmawiają się podstępnie,
za nic mają Twoje myśli.
Panie, czyż nie mam nienawidzić tych, co nienawidzą Ciebie,
oraz nie brzydzić się tymi, co przeciw Tobie powstają?
Nienawidzę ich pełnią nienawiści;
stali się moimi wrogami.
Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce;
doświadcz i poznaj moje troski,
i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej,
a skieruj mnie na drogę odwieczną!

Modlitwy o ochronę przed złem i o uwolnienie od złych mocy

Modlitwa ochrony przed złem do Krwi Chrystusa

Niech Przenajświętsza Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, przelana na krzyżu, a ofiarowana podczas każdej Mszy świętej na ołtarzach całego świata, uwolni mnie i moich bliskich od grzechów, ochroni przed atakami duchów ciemności, uzdrowi nasze dusze i ciała od wszelkich niemocy.

Niech ochroni nasze domy i miejsca, gdzie przebywamy. Niech ochroni wszystkich członków mojej rodziny i tych, których noszę w swoim sercu. Niech zstąpi Duch Święty, niech zwycięstwo należy do Chrystusa.

Panie Jezu, ochroń dzieci swoje,  które odkupiłeś swoją drogocenną krwią. Amen.

Modlitwa o uwolnienie od złego ducha

O Jezu Zbawicielu,
Panie mój i Boże mój,
który poprzez ofiarę krzyża odkupiłeś nas  
i zwyciężyłeś władzę szatana,
proszę Cię o uwolnienie mnie od wszelkiej
obecności diabelskiej i od wszelkiego wpływu szatana. 
Proszę Cię o to w Twoje imię,
Proszę Cię o to przez Twoje rany,
Proszę Cię o to przez Twój Krzyż,
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,
Niepokalanej i Bolesnej.
Krew i woda, które wypływają z Twojego boku,
niech spłyną na mnie, aby mnie oczyścić,
wyzwolić, uzdrowić. Amen

Modlitwa o ochronę przed złym duchem do Maryi

O czcigodna Królowo nieba i Pani Aniołów,
Ciebie, która otrzymałaś od Boga moc
i misję zmiażdżenia głowy szatana,
prosimy pokornie, abyś zesłała nam niebiańskie zastępy,
aby na Twój rozkaz przepędziły złe duchy,
walczyły z nimi wszędzie, stłumiły ich śmiałość
i zepchnęły je do otchłani. Amen

Modlitwa wstawiennicza o uwolnienie

Panie, Ty jesteś wielki,
Ty jesteś Bogiem,
Ty jesteś Ojcem.
Ciebie prosimy przez wstawiennictwo i pomoc
Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela,
aby nasi bracia i siostry zostali uwolnieni od złego ducha,
który uczynił ich niewolnikami.
Wszyscy święci, przyjdźcie nam z pomocą.
Od niepokoju, smutku, obsesji,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od nienawiści, nierządu, zawiści,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od wszelkiej myśli o samobójstwie
i poronieniu dziecka,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od rozbicia rodziny, od wszelkiej złej przyjaźni,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od wszelkiej formy  czarów, uroków, guseł
i od wszelkiego zła ukrytego,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Panie, który powiedziałeś
pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję,
przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi,
uwolnij nas od wszelkiego przekleństwa
i spraw, abyśmy się cieszyli Twoim pokojem.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele,
broń nas w walce.
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego
ducha bądź nam obroną.
Niech Bóg go poskromi, pokornie prosimy.
A Ty, Książę wojska niebieskiego,
szatana i inne złe duchy,
które na zgubę dusz krążą po świecie
mocą Bożą strąć do piekła. Amen

Modlitwa o uwolnienie rodziny od działania złego ducha

Panie, staję przed Tobą i wyznaję, że moi przodkowie
mogli być zaangażowani w okultyzm, spirytyzm,
czary i wszelkie sposoby szukania informacji
z zakazanych źródeł.
Panie, wybacz.

W imię Jezusa i w mocy Ducha Świętego,
zatrzymuję i używam Twojej władzy,
którą mi dałeś jako napełnionemu
Duchem Świętym chrześcijaninowi.
Mając tę władzę przełamuję moc zła panującą
nad moimi przodkami.

Zdejmuję wszystkie klątwy, zaklęcia, czary,
złe życzenia i pragnienia, voodoo, czarną magię i
dziedziczne piętna – znane i nieznane.
Staję przeciwko wszystkim satanistycznym ślubom,
paktom, spirytystycznym więziom i duchowym połączeniom
z siłami zła, i kładę kres przekazywaniu tych więzi
poprzez moich przodków.

Występuję przeciwko skutkom wszystkich więzi z astrologami,
mediami, wróżkami i okultystycznymi jasnowidzami.
Wyrzekam się udziału w seansach spirytystycznych i
wróżbach, korzystania z kart Tarota, tablic do seansów
spirytystycznych, astrologii i wszelkiego rodzaju
gier okultystycznych.
Wyrzekam się wszelkich sposobów, przez które szatan
może mieć wpływ na mnie.
Przerywam przepływ wszelkich szatańskich dzieł
rozprzestrzeniających się przez moją rodzinę.

Panie, proszę, oddal od moich przodków wszystkie
skutki angażowania się w okultyzm.
Odbieram szatanowi wszystkie obszary przekazane przez
moich przodków i przekazuję je władaniu Jezusa Chrystusa.

Panie, proszę Cię, wzbudź w moim rodzie świętych i pobożnych
mężczyzn i kobiety – głęboko oddanych Twojej prawdzie.

Modlitwa o uwolnienie od przekleństwa

Panie Jezu Chryste, wierzę, że jesteś Synem Bożym i jedyną drogą do Boga. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy i zmartwychwstałeś. Ty stałeś się przeklęty każdym przekleństwem, które powinno spaść na mnie za moje grzechy. Ty Jezu wykupiłeś mnie z każdego przekleństwa, abym mógł żyć w błogosławieństwie.

Panie Jezu, przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy i grzechy moich przodków. Proszę Cię o przebaczenie szczególnie tych grzechów, które otworzyły mnie na działanie przekleństwa. Uwolnij mnie Jezu od skutków grzechów moich przodków. W Twoim Imieniu Jezu rezygnuję z buntu przeciwko Tobie, wyrzekam się wszystkich moich grzechów i grzesznych przyzwyczajeń i poddaję całe moje życie Tobie jako jedynemu mojemu Panu i Zbawicielowi.

Decyzją woli przebaczam wszystkim, którzy mnie skrzywdzili, ponieważ pragnę, aby Bóg mi wszystko przebaczył. W sposób szczególny przebaczam…( imiona osób, które mnie skrzywdziły). Przebaczam im Jezu tak jak Ty mi wszystko przebaczyłeś. Przebaczam również samemu sobie wszystkie moje grzechy, błędy i porażki życiowe, tak jak Ty mi wszystko przebaczasz.

Staję teraz we Krwi Jezusa, w Sercu Maryi Wspomożycielki chrześcijan, chroniony od każdego zła. Szatan nie ma do mnie żadnych praw. Krew Jezusa odkupiła mnie, oczyszcza z każdego grzechu i uświęca mnie.
W imieniu Jezusa wyrzekam się wszelkich kontaktów z okultyzmem ( z magią, bioenergoterapią, reiki, kartami tarota i wszelkimi formami wróżenia, uzdrawiania za pomocą różnych energii, homeopatią, jogą, religiami i medytacjami wschodu, astrologią, radiestezją, horoskopami, itp.). Jeśli posiadam jakieś amulety, talizmany, książki okultystyczne, ezoteryczne, jakieś przedmioty „ na szczęście”, odpromienniki, symbole religijne innych religii, itp. to postanawiam zniszczyć je natychmiast.

Teraz Panie Jezu, w autorytecie dziecka Bożego, na mocy chrztu świętego, przez wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej, św. Michała Archanioła, mojego anioła stróża i wszystkich świętych w niebie, wyzwalam siebie w Twoje Imię Jezu od jakiegokolwiek przekleństwa nad moim życiem! W tej chwili w Imieniu Jezusa, niech tak się stanie! AMEN

Z wiarą i pełnym zaufaniem przyjmuję uwolnienie od przekleństwa i dziękuję Ci za nie Jezu! Otwieram się teraz całkowicie na przyjęcie wszystkich Błogosławieństw, które dla mnie przygotowałeś. Chcę kochać Jezu tylko Ciebie z całego serca, ze wszystkich moich sił i z całej duszy, a drugiego człowieka jak siebie samego. Oddaję całe swoje życie, prowadzenie mnie każdego dnia i owoce tej modlitwy Matce Bożej. AMEN!

Dziękczynienie i chwalenie Jezusa za wszystko co uczynił dla mnie w trakcie tej modlitwy, a następnie słuchanie w głębokiej ciszy Jego głosu, Jego odpowiedzi na moją modlitwę.

Modlitwa o uwolnienie od zazdrości

W imię Jezusa Chrystusa, mocą sakramentu chrztu świętego, zły duchu zazdrości odejdź ode mnie w czeluść piekła i nie wracaj więcej. Niech moc Pana mojego Jezusa Chrystusa nie pozwoli ci szkodzić ani mnie, ani nikomu innemu. Od daję się cały Chrystusowi i cieszę się, że błogosławi mojej Siostrze (mojemu Bratu) w tym, co posiada. Niech nigdy już twoje diabelskie działania nie rodzą we mnie zazdrości. W imię Jezusa Chrystusa, zły duchu zazdrości nie dręcz mnie już więcej. Idź do piekła i nie wracaj więcej. Amen”.

Modlitwa o uwolnienie od lęku

Drogi Ojcze niebieski, przychodzę do Ciebie jako dziecko, proszę Cię, abyś wziął mnie w swoją opiekę i napełnił mnie prawdziwą bojaźnią Bożą dziecka Bożego, które nie czuje strachu przed Ojcem, ale lęka się urazić Jego miłość.

Wyznaję, że bałem się Ciebie z powodu braku zaufania i niewiary. Nie zawsze żyłem wiarą w Ciebie i często polegałem na moich własnych siłach, i ziemskich środkach, ziemskich zabezpieczeniach. Dziękuję Ci, że mi przebaczasz to przez Chrystusa. Postanawiam pielęgnować w sercu, prawdę, wiarę w prawdę, że Ty nie dajesz mi ducha bojaźni, ale mocy, miłości i wdzięczności (2 Tm 1,7).

Dlatego wyrzekam się wszelkiego ducha lęku, proszę Cię, byś mi objawił wszystkie lęki, które mnie opanowują, ukaż mi, jak bardzo stałem się lękliwy i w jakie kłamstwa diabelskie uwierzyłem. Pragnę żyć mocnym, odpowiedzialnym życiem w mocy Ducha Świętego. Ukaż mi, jak te różne lęki mi w tym przeszkadzają, abym mógł się ich wyrzec.Pozwól, pomóż mi je wszystkie wyznać, wyrzec się ich i pokonać w sobie wszelki lęk przez wiarę w Ciebie, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen

Modlitwa o uwolnienie od alkoholizmu

Ojcze, bądź uwielbiony w Twojej miłości, która jest źródłem życia. Pobłogosław swoją obecnością tę modlitwę, którą w imieniu Jezusa Chrystusa zanoszę do Ciebie.

Staję najpierw wobec Twojego majestatu, uznając Twoją wielkość, a przyznając się do własnej małości.
Ogłaszam Twoją miłość we mnie (lub w N.) i dziękuję już teraz za owoce Twojego nawiedzenia, Twojej Opatrzności i łaski.

Wyznaję Tobie moje grzechy, zwłaszcza winę alkoholizmu (lub: w imieniu N. pokutuję wobec Ciebie za grzechy, zwłaszcza za winę alkoholizmu). Proszę, przebacz i uzdrów.

Przyzywam Krwi Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela, w którego ranach jest nasze uzdrowienie (Iz 53, 5d). Niech On mnie obmyje z mojej nieprawości i da nowe życie.

Sprzeciwiam się duchowi alkoholizmu, duchowi zniszczenia i śmierci, duchowi zerwania relacji z Tobą i bliźnimi. Odrzucam tego ducha pod chwalebny Krzyż Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Ojcze, wypełnij uwolnione miejsca łaską Ducha Świętego, ustanów przez Niego panowanie Zmartwychwstałego we mnie (lub: w N.). Daj mi nowe życie (lub: daj N. nowe życie).

Chwała Ojcu…

Modlitwa o uwolnienie od strachu

Kochany Ojcze w niebie, przychodzę do Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa.
Z całego serca wierzę, że posłałeś Jezusa Chrystusa na ten świat, aby urodził się z dziewicy, że On chodził po ziemi, żył bez grzechu i że umarł na krzyżu zamiast mnie.
Wierzę, że na krzyżu wziął On na Siebie wszystkie moje grzechy, i wykupił mnie z ręki diabła.
Wierzę, że On mnie oczyścił, uświęcił i odkupił na Krzyżu, że uzdrowił mnie i wybawił.
Dziękuję Ci, Panie Jezu. Wierzę, że powstałeś z martwych trzeciego dnia i zasiadasz teraz po prawicy Bożej.
W tej chwili ja odwracam się od wszystkich uczynków diabła i wyrzekam się wszystkich jego dzieł. Ja wyznaję Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i swojego Zbawiciela. Przyjdź Duchu Święty i wypełnij mnie.
Dziękuję Ci Jezu Chryste za Twój pokój i Twoją obecność.

Ja całkowicie wyrzekam się każdego rodzaju grzechu… (wyrzeknij się konkretnych grzechów).
W szczególności wyrzekam się pożądliwości, gniewu i strachu.
Wyrzekam się wszelkich kontaktów z okultyzmem i przedmiotami okultystycznymi i przyjmuję Twoje wybaczenie. Ojcze, proszę wybacz mi, że obwiniałem Ciebie za to, co inni mi uczynili. Teraz zwalniam siebie oraz innych spod jakiegokolwiek przekleństwa. Ogłaszam, że jestem uwolniony.
Ogłaszam to i dziękuję Tobie, Panie.
W szczególności wyrzekam się wszystkich przekleństw, które zostały wypowiedziane w moim życiu przez tych, którzy mnie lżyli i niszczyli. Wybaczam im i proszę Ciebie, Panie, abyś mnie uwolnił z konsekwencji tych przekleństw. Dziękuję, Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa.

W imieniu Jezusa Chrystusa odwołuję i wyrzekam się każdej przysięgi, jaką świadomie lub nieświadomie złożyłem przeciw sobie.

Konkretnie wyrzekam się… (wymień przysięgi, które składałeś i o których wiesz, że są niewłaściwe). Proszę Ciebie o całkowite oczyszczenie i uwolnienie od następstw tych zobowiązań i dziękuję Tobie, że to czynisz.             Przychodzę do Ciebie, Panie Jezu, jako do mojego pośrednika i wstawiennika. Wierzę, że przez Twoją cenną krew zostałem zbawiony, oczyszczony, uświęcony i usprawiedliwiony.

Wierzę, że nie ma we mnie miejsca dla diabła i diabeł nie ma mocy nade mną.

Teraz w szczególności wyrzekam się jakiegokolwiek ducha strachu odziedziczonego czy każdego innego, jaki mnie zaatakował.

Rozkazuję mu, aby odszedł w imieniu Jezusa Chrystusa.
Wierzę, że jestem uwolniony/a od ducha strachu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoją miłość. Ojcze Niebieski, dziękuję Ci, że posłałeś nam Jezusa. Teraz ogłaszam błogosławieństwa Abrahama i będę starać się zawsze podążać za Tobą, Panie Jezu.

Krótka modlitwa o uwolnienie

W Imię Boga w Trójcy Jedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, uchodźcie duchy złe, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów.
Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, ‘APAGE satanas’ idźcie precz i nie wracajcie. Amen.

Mocą Boga, mocą Najwyższego, Panie uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen.

Modlitwa o uwolnienie od złych duchów

Panie Jezu Chryste!
Wyznajemy ze jesteśmy grzesznikami. W swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu nasz, odpuściłeś nam grzechy, i obmyłeś nasze dusze Twoją Najdroższą Krwią!
Wyznajemy Panie, ze bez Ciebie nic dobrego i zbawiennego nie możemy uczynić!

Przyzywamy na pomoc Twoja Niepokalana Matkę Maryje, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych.
Przez ich wstawiennictwo uciekamy sie do Ciebie, Jezu Chryste! Przyjmujemy władzę i moc, których nam udzielasz, aby zwalczać zasadzki szatana i złych duchów.

Dlatego w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa nakazujemy wam złe duchy, abyście sie oddaliły od nas i poszły do piekła!
W imię Jezusa Chrystusa duchy pychy i zarozumiałości i nieposłuszeństwa, ODDALCIE SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy nienawiści i przekleństwa,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy meczami, tortur i zabójstwa,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy zazdrości i zawiści,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy pornografii, nieczystości i rozpasania seksualnego,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy gniewu i złości,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy kradzieży i rozboju,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy lenistwa i próżnowania,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy podejrzliwości, uraz i niechęci,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy kłamstwa, oszustwa i obłudy,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy letniości, ospałości i apatii,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy plotkowania, obmowy i oszczerstw,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy podejrzeń, osadów i fałszywych opinii,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy chciwości, bogacenia sie materialnego i zaborczości,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy niewiary i braku zaufania,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy niesumienności, niedbalstwa i niewierności,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy mafii, przemocy, gwałtu i wojny,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy fałszywej przyjemności i wygodnictwa,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy chorób i nagłych dolegliwości,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy smutku, zniechęcenia i depresji,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy zabobonów, sekciarstwa i okultyzmu i parapsychologii,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy magii, czarów, wróżenia i uroków,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy zabijania nienarodzonych i eutanazji,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy zapaści duchowej, rozpaczy i myśli samobójczych,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy fałszywej mistyki odwodzące nas od Boga i zbawienia,
M
ocą Jezusa Chrystusa, nakazujemy wam złe duchy, oddalcie sie od naszych rodzin, krewnych, znajomych, przyjaciół i sąsiadów!

Oddalcie się od granic naszej Ojczyzny, która ma być królestwem Chrystusa i Maryi!
Oddalcie się od wszystkich narodów ziemi, odkupionych Krwią Jezusa!
Oddalcie się od naszych braci i sióstr, których obmyła Krew Jezusa i napełniła laska Ducha Świętego na chrzcie świętym!
Naszą siłą i mocą jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel! Należymy do Niego i jesteśmy dziećmi Ojca niebieskiego!
Chcemy wypełniać. Ojcze Przedwieczny, Twoja najświętszą wole! Raczej ześlij na nas śmierć, aniżeli mielibyśmy obrazić Cię grzechem ciężkim!

Matko Najświętsza, otul nas płaszczem swojej macierzyńskiej opieki! Chcemy na zawsze należeć do Jezusa i Ciebie!
Święty Michale Archaniele, bron nas przeciwko atakom szatana!
Nasi Aniołowie Stróżowie i święci Patronowie, przybywajcie nam z pomocą! Panie nasz i Boże!
Do Ciebie chcemy należeć za życia i po śmierci. Amen.

Modlitwy za zmarłych

Modlitwa św. Gertrudy za dusze czyśćcowe

Niech Jezus Chrystus, dla nas ukrzyżowany, zmiłuje się nad wami, dusze bolejące; niech swoją Krwią zagasi pożerające was płomienie. Polecam was tej niepojętej miłości, która Syna Bożego sprowadziła z nieba na ziemię i wydała na okrutną śmierć. Niech się ulituje nad wami, jak okazał swe miłosierdzie dla wszystkich grzeszników, umierając na krzyżu. Jako zadośćuczynienie za wasze winy ofiaruję tę synowską miłość, jaką Jezus w swym Bóstwie kochał swego Przedwiecznego Ojca, a w Najświętszym Człowieczeństwie najmilszą swoją Matkę. Amen

Akt miłosierdzia za dusze w czyśćcu cierpiące

O Niepokalana Maryjo, Matko Miłosierdzia, która widziałaś święte Ciało ukochanego Syna Twojego wzniesione na krzyżu, patrzyłaś na ziemię przesiąkniętą Jego Krwią i byłaś obecna przy okrutnej Jego śmierci. Polecamy Ci, Matko Najświętsza, dusze cierpiące w czyśćcu i błagamy, racz wejrzeć na nie okiem miłosierdzia Twojego i uproś im wybawienie z mąk. Dla uproszenia Twej łaski, o Matko Niepokalana, przebaczamy szczerze i serdecznie tym wszystkim, którzy nas obrazili i przez Twoje wstawiennictwo prosimy Jezusa o udzielenie im wszelkiego dobra – łaski i błogosławieństwa w zamian za zło, które nam wyrządzili lub którego nam życzyli. Przez Twoje ręce, o Panno święta, ofiarujemy Bogu ten akt miłości dla uproszenia miłości dla dusz, które poddane są oczyszczeniu. Amen


Źródło: http://www.podegrodzie.diecezja.tarnow.pl/

Modlitwa za zmarłą

Prosimy Cię, Panie, zmiłuj się w swojej ojcowskiej dobroci nad duszą Twojej służebnicy N. i wyzwolonej od skażenia śmierci przywróć udział w wiecznym zbawieniu.

Prosimy Cię, Panie, niech nasza modlitwa uprosi u Twojej dobroci oczyszczenie ze wszystkich win dla duszy Twojej służebnicy N., aby osiągnęła Twoje wiekuiste miłosierdzie.

Prosimy Cię, Panie, aby dusza służebnicy Twojej N. osiągnęła udział w świętości wiekuistej, której zadatek otrzymała w Sakramencie wiecznego miłosierdzia.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Modlitwa za zmarłego

Nakłoń, Panie, ucho ku prośbom pokornie przez nas zanoszonym do Twego miłosierdzia i umieść w krainie pokoju i światłości duszę Twojego sługi N., której kazałeś odejść z tego świata, oraz włącz ją do społeczności Twoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby ta modlitwa wyjednała zbawienie duszy Twojego sługi N., za którym pokornie błagamy. Prosimy Cię, Panie, uwolnij od więzów grzechu duszę Twojego sługi N., aby wskrzeszony żył w chwale zmartwychwstania wśród Twoich świętych i wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Modlitwa za zmarłego w dniu śmierci lub pogrzebu

Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), której dzisiaj kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż świętym Aniołom wprowadzić ją do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyła i ufała, niech nie ponosi kar piekielnych, lecz posiądzie szczęście wieczne.

Zmiłuj się, Panie, nad duszą Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), za którą się modlimy, pokornie błagając Twego miłosierdzia, aby oczyszczona osiągnęła odpoczynek wieczny.

Przyjmij, Panie, nasze modlitwy za duszę Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.); jeżeli pozostała w niej jeszcze zmaza popełnionych na ziemi grzechów, niech ją łaskawie zgładzi Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Modlitwa za zmarłego w rocznicę śmierci

Boże, miłosierny Panie, obchodząc rocznicę śmierci Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), prosimy Cię, abyś jego (jej) duszy dał miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła. Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za duszę Twojego sługi N., którego (Twojej służebnicy N., której) rocznicę śmierci obchodzimy, prosimy za nią, abyś ją przyjął do społeczności Twoich Świętych. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusza Twojego sługi N., którego (Twojej służebnicy N., której) rocznicę śmierci obchodzimy, otrzymała przebaczenie i wieczny odpoczynek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Modlitwa za zmarłego w rodzinie

Najświętszy Panie, wszechmogący Ojcze i wieczny Boże, w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim, jaśnieje nam nadzieja zbawiennego zmartwychwstania. Wprawdzie przygniata nas silnie konieczność śmierci, jednak podnosi nas na duchu obietnica przyszłej nieśmiertelności. Wierzącym w Ciebie, Panie, życie nie może już być odebrane, będzie ono tylko inaczej ukształtowane, gdy rozpadnie się w proch dom ziemskiego pielgrzymowania – będzie dla nas przygotowana w niebie wieczna ojczyzna.
O Boże, uczyń życiodajną nadzieję w naszych sercach i dozwól, by ona pocieszyła nas w cierpieniu, którym jesteśmy nawiedzeni. Przygotuj i nas przez Ducha Świętego na ten wielki dzień chwały, gdy wskrzesisz wszystkich zmarłych, oraz dopomóż nam stanąć przed Twoim obliczem wraz ze wszystkimi miłującymi Cię, którzy nas wyprzedzili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Modlitwa za zmarłych rodziców

Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszami moich rodziców i odpuść im grzechy; pozwól mi oglądać ich w radości Twej wiekuistej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Modlitwa do Matki Bożej za dusze w czyśćcu

Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy, Matko litościwa, racz spojrzeć na biedne dusze, które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach czyśćcowych. Są one drogie dla Twego Boskiego Syna, gdyż zawsze Go kochały i teraz gorąco pragną być blisko Niego, lecz nie mogą zerwać swych więzów, które je trzymają w palącym ogniu czyśćca. Niech się wzruszy Twe serce, Matko litościwa. Pośpiesz z pociechą dla tych dusz, które Cię zawsze kochały i teraz ślą do Ciebie swe westchnienia. Wszak są to Twoje dzieci, bądź więc im pomocą, nawiedzaj je, osładzaj ich męki, skróć ich cierpienia i nie zwlekaj z ich wybawieniem. Amen

Modlitwa za konających do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, opiekunie dusz, przybądź z pomocą konającym. Wzbudź w nich uczucia żywej wiary i szczerej skruchy. Ożyw w nich ufność, rozpal w ich sercach ogień Bożej miłości. Złagodź ich cierpienia, uproś im uległość w przyjęciu woli Bożej i obroń przed atakami złego ducha. Amen.

Modlitwa umierającego

Wszechmogący Boże,
niezgłębiona jest Twoja tajemnica i niezbadane
drogi Twoje. Ty mnie stworzyłeś, a teraz wołasz
do siebie. W Twoje ręce oddaję wszystko,
czym jestem i co posiadam.
Obdarz mnie swą przebaczającą miłością i udziel
mi sił do przebaczenia moim bliźnim.
Zabierz mi życie doczesne, a obdarz życiem
wiecznym i uczestnictwem w chwale
zmartwychwstania Twego Syna.
Amen

Modlitwy o szczęśliwą śmierć

Modlitwa do świętego Józefa o dobrą śmierć

O Święty Józefie, mój dobry Ojcze,
któryś miał niewymowną pociechę
umierania w objęciach Jezusa i Maryi,
ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili,
kiedy dusza moja będzie blisko
opuszczenia ciała.

Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie
jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi.
Jezu, Maryjo, Józefie Święty,
teraz i w godzinę śmierci w ręce
Wasze oddaję duszę moją.
Amen.

Modlitwa kard. Newmana o szczęśliwą śmierć

O Panie mój i Zbawco!
W godzinie mej śmierci podtrzymuj mnie swoimi ramionami i łaską Twoich sakramentów. Niech zabrzmią nade mną słowa rozgrzeszenia, niech mnie namaści i naznaczy święty olej chorych, niech Ciało Twoje będzie moim pokarmem, a Krew Twoja moim orzeźwieniem. Niech życzliwie spojrzy na mnie Maryja, Twoja i moja Matka. Niech Anioł Stróż szepcze mi słowa pokoju, a pełni chwały święci Patronowie moi niech się wstawiają za mną, abym z Twojej dobroci i za ich wstawiennictwem otrzymał dar wytrwania i umarł tak, jak żyć pragnę: w Twojej wierze, w Twoim Kościele, w Twojej służbie i w Twojej miłości. Amen

Do Maryi Niepokalanej o dobrą śmierć

Maryjo Niepokalana, Tobie polecam  siebie w godzinie mojej śmierci. Chwila ta rozstrzygnie o mojej wieczności. Niech z Twego Serca spłynie na mnie strumień Twojej miłości; wyjednaj mi tęsknotę za Bogiem. Uproś mi łaskę oczyszczenia przez wyznanie grzechów, przyjęcia sakramentu chorych jednoczącym ze zbawczą męką Zbawiciela, oraz zjednoczenia z Twym Synem w Komunii świętej. Królowo Aniołów, razem z Aniołami wprowadź moją duszę do wiekuistego domu Ojca w niebie. Amen.

Modlitwa o zachowanie od nagłej śmierci

Panie Jezu Chryste,
Ty nie chcesz śmierci grzesznika,
ale pragniesz, żeby się nawrócił i żył,
z ufnością liczę na Twoje miłosierdzie.

Ty Panie bowiem powiedziałeś:
“O cokolwiek w imię moje prosić będziecie,
stanie się wam”. Pokornie proszę Cię w imię
Twoje, abyś w godzinie mojej śmierci dał
mi pełną świadomość, serdeczny żal za
grzechy oraz wiarę, nadzieję i miłość.

Proszę, abym podczas mego konania mógł
z czystym sercem powiedzieć:
“W ręce Twoje polecam ducha mojego”.
Ty Panie, który mnie zbawisz,
bądź błogosławiony na wieki.
Amen

Modlitwa św. Faustyny o śmierć szczęśliwą

O, Jezu na krzyżu rozpięty, błagam Cię, udziel mi łaski, abym zawsze i wszędzie, we wszystkim wiernie spełniała najświętszą wolę Ojca Twego. A kiedy ta wola Boża wydawać mi się będzie ciężka i trudna do spełnienia, to wtenczas błagam Ciebie, Jezu, niechaj z ran Twoich spłynie mi siła i moc, a usta moje niech powtarzają: stań się wola Twoja, Panie. O, Zbawicielu świata, Miłośniku ludzkiego zbawienia, który w tak strasznej boleści katuszy zapomnisz o sobie, a myślisz o dusz zbawieniu, Jezu najlitościwszy, udziel mi łaski zapomnienia o sobie, abym cała żyła dla dusz, pomagając Ci w dziele zbawienia, według najświętszej woli Ojca Twego…

O, Jezu miłosierny rozciągnięty na krzyżu, wspomnij na naszą godzinę śmierci! O, najmiłosierniejsze Serce Jezusa otwarte włócznią, ukryj mnie w ostatnią śmierci godzinę! O, Krwi i Wodo, która wytrysłaś z Serca Jezusowego jako zdrój niezgłębionego miłosierdzia dla mnie w mojej śmierci godzinie! Jezu konający, zakładzie miłosierdzia, złagódź gniew Boży w mojej śmierci godzinie.

O, Jezu mój, niechaj ostatnie dni wygnania będą całkowicie według Twej najświętszej woli. Łączę swoje cierpienia, gorycze i samo konanie z męką Twoją świętą i ofiaruję się za świat cały, aby uprosić obfitość miłosierdzia Bożego dla dusz, a szczególnie dla dusz, które są w domach naszych. Ufam mocno i zdaję się całkowicie na wolę Twoją świętą, która jest miłosierdziem samym. Miłosierdzie Twoje będzie mi wszystkim w tej ostatniej godzinie.