Dlaczego warto się modlić nowenną do św. Stanisława?
Ponieważ prawie wszystkie cuda i nadzwyczajne łaski zostały wyproszone poprzez odmówienie jednej lub wielu nowenn do tego Świętego.

Jest to niezwykle skuteczna forma modlitwy praktykowana w Kościele od wieków. Trwa 9 dni, co symbolizuje wytrwałość w modlitwie. Uzasadnienie skuteczności nowenn znajdujemy w Piśmie świętym: „Zaprawdę, mówię wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone” (Mt 7,7). Nowenny są wyrazem zaufania Bogu i złożenia w Nim całkowicie nadziei. Nowenna to konsekwentny szturm do nieba, drążenie skały, dzień po dniu.

UWAGA! Zgłoszona intencja zostanie włączona do do najbliższej nowenny za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego i do trzech najbliższych zbiorowych Mszy św. wotywnych odprawianych w każdą sobotę o godz. 12:00.  . Intencje te zostaną złożone na ołtarzu, na którym została wskrzeszona martwa dziewczynka, za którą modlił się św. ojciec Stanisław.


Terminy najbliższych nowenn:

22 – 30 kwietnia
1 – 9 maja
Wielka Nowenna 14 – 22 maja (link do formularza)
25 maja – 2 czerwca

Proszę o włączenie do najbliższej nowenny za przyczyną św. ojca Stanisława Papczyńskiego oraz do trzech najbliższych Mszy św. wotywnych następujących intencji.

Osoba włączająca do nowenny:

Składam ofiarę w wysokości:

Ofiary na Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego można wpłacać,
korzystając z kart kredytowych   i e-przelewów,
które będą przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego “Dotpay”
lub wypełniając przekaz w okienku pocztowym lub oddziałach bankowych.
Konto bankowe:
Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Marianów p.w. św. Stanisława Papczyńskiego, ul. Ojca Stanisława Papczyńskiego 6a, 05-530 Góra Kalwaria
Bank PEKAO SA O/Piaseczno nr 51 1240 6351 1111 0010 1665 7776
Konto dla wpłat z zagranicy:
IBAN: PL 51 1240 6351 1111 0010 1665 7776
SWIFT (BIC) – PKOPPLPW
Bank PEKAO SA O/Piaseczno

Tekst nowenny do św. Stanisława Papczyńskiego »