Za każdą, nawet najmniejszą ofiarę, składamy serdeczne „Bóg zapłać”

„Każdemu, kto wspiera to maleńkie Zgromadzenie założone na cześć Niepokalanej Bogurodzicy, obiecuję po mojej śmierci wyprosić podwójną nagrodę z ręki Boga.”
– ojciec Stanisław Papczyński

Dobrowolny i bezinteresowny dar – jałmużna – zarówno materialna, jak i duchowa, ma wielką wartość w oczach Bożych. W Piśmie świętym czytamy:

„Jak ci tylko starczy, według twojej zasobności przekaż jałmużnę! Będziesz miał mało, dawaj mniej, ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z niewielkiej własności! Tak zaskarbisz sobie dobra na dzień potrzebny, ponieważ jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności” (Tb 4,5-11).

Pomoc materialną można przekazać przez jednorazową wpłatę lub przez regularne wpłaty, np. comiesięczne drobne odpisy od pensji – payroll.

Wierzymy, że św. ojciec Stanisław dotrzyma słowa i z nieba będzie wypraszał obfitą  nagrodę dla tych, którzy wspierają nasze Sanktuarium.

Księża i Bracia Marianie
Opiekunowie Sanktuarium św. ojca Stanisława

Osoba składająca ofiarę:

Składam ofiarę w wysokości:

Ofiary na Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego można wpłacać,
korzystając z kart kredytowych   i e-przelewów,
które będą przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego “Przelewy24”Przelewy24
lub wypełniając przekaz w okienku pocztowym lub oddziałach bankowych.