W tych nadzwyczajnych okolicznościach zagrożenia epidemią nasze Sanktuarium funkcjonuje wyłącznie dzięki ofiarom oraz tacy przekazywanej elektronicznie, na nasze konto bankowe.

Za każdą, nawet najmniejszą ofiarę, składamy serdeczne „Bóg zapłać”

„Każdemu, kto wspiera to maleńkie Zgromadzenie założone na cześć Niepokalanej Bogurodzicy, obiecuję po mojej śmierci wyprosić podwójną nagrodę z ręki Boga.”
– ojciec Stanisław Papczyński

Dobrowolny i bezinteresowny dar – jałmużna – zarówno materialna, jak i duchowa, ma wielką wartość w oczach Bożych. W Piśmie świętym czytamy:

„Jak ci tylko starczy, według twojej zasobności przekaż jałmużnę! Będziesz miał mało, dawaj mniej, ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z niewielkiej własności! Tak zaskarbisz sobie dobra na dzień potrzebny, ponieważ jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności” (Tb 4,5-11).

Pomoc materialną można przekazać przez jednorazową wpłatę lub przez regularne wpłaty, np. comiesięczne drobne odpisy od pensji – payroll.

Wierzymy, że św. ojciec Stanisław dotrzyma słowa i z nieba będzie wypraszał obfitą  nagrodę dla tych, którzy wspierają nasze Sanktuarium.

Księża i Bracia Marianie
Opiekunowie Sanktuarium św. ojca Stanisława

Osoba składająca ofiarę:

Składam ofiarę w wysokości:

Ofiary na Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego można wpłacać,
korzystając z kart kredytowych   i e-przelewów,
które będą przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego “Dotpay”
lub wypełniając przekaz w okienku pocztowym lub oddziałach bankowych.