Nowy kustosz sanktuarium św. ojca Stanisława Papczyńskiego