12 listopada – Modlitwa uzdrowienia o dar potomstwa