We wszystkich kłopotach zwracam się do Ojca Stanisława