Do Wspólnoty tej mogą należeć wszyscy mężczyźni, którzy chcą poznawać Słowo Boże, pogłębiać swoją wiarę, wiedzę oraz rozwijać się i formować poprzez wspólną modlitwę i uczestniczenie w katechezach.

Poza rozwojem duchowym, mężczyźni należący do Wspólnoty rozwijają również swoje ciało, biorąc udział w organizowanych przez siebie wyjazdach, jak na przykład 3-dniowe „rekolekcje w drodze” w Górach Świętokrzyskich. Wspólne wyjazdy pozwalają integrować się nie tylko w ramach wspólnoty, ale pomagają również w pogłębionej refleksji nad życiem duchowym i budowaniem jeszcze bardziej dojrzałych i transparentnych relacji w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie.

Spotykania Wspólnoty odbywają się raz w miesiącu, w każdy trzeci wtorek miesiąca. Spotykamy się na Eucharystii przy grobie św. o. Stanisława Papczyńskiego o godz. 19:00, a następnie w klasztorze księży Marianów na Mariankach. Momentem włączenia się w życie Wspólnoty jest uczestnictwo w jednym z organizowanych przez nią wyjazdów. Szczególnie ważną inicjatywą jest 3-dniowa piesza pielgrzymka mężczyzn z Puszczy Mariańskiej – pierwszego klasztoru Marianów założonego jeszcze przez św. o .Stanisława do Góry Kalwarii, do grobu świętego założyciela pierwszego męskiego zakonu polskiego.