Chór powstał w 2013 roku dla wzbogacenia Misterium Męki Pańskiej, które zostało reaktywowane po III wiekach. Początkowo śpiew podczas Misterium był głównym celem pracy chóru, z czasem Reditus poszerzył swój repertuar i zaczął spotykać się regularnie, by realizować swoją pasję – śpiew liturgiczny w Wieczerniku na Mariankach. Chór wzbogaca liturgię w uroczystości i ważniejsze święta, a także w każdą III niedzielę miesiąca o godz. 12:00   

Członkowie chóru to nie tylko pasjonaci, ale przede wszystkim grupa przyjaciół, która spotyka się, aby śpiewać na chwałę Bożą. Wykonują pieśni tradycyjne, w aranżacjach współczesnych kompozytorów. Najczęściej są to pieśni czterogłosowe.

W skład chóru wchodzą nie tylko osoby z naszej parafii, ale także z okolicznych miejscowości.