Bractwo Misterium Męki Pańskiej powstało ze szczególnego natchnienia Ducha Świętego i za przyczyną św. o. Stanisława Papczyńskiego, wielkiego czciciela Chrystusa cierpiącego, jako wspólnota osób duchownych i świeckich, pragnących rozszerzać nabożeństwo ku Męce Pańskiej poprzez Misterium oraz inne formy działalności apostolsko-edukacyjnej. Zapraszamy każdego, kto ma szczerą intencję służenia Bogu i pragnie dobrowolnie poświęcić swoje życie Jezusowi Chrystusowi cierpiącemu.

Nasze Bractwo stawia sobie za główny cel rozszerzanie nabożeństwa do Męki Pańskiej, szerzenie kultu św. Stanisława Papczyńskiego  oraz przywrócenie miastu Góra Kalwaria jego pasyjnego dziedzictwa. W ramach naszej działalności pragniemy również:

  • być apostołami Jezusa Chrystusa cierpiącego i głosić wartość cierpienia przeżywanego z Bogiem;
  • przywrócić sens praktykom pokutnym mającym być środkiem w dążeniu do doskonałości;
  • wskazywać na paschalny wymiar śmierci i samemu się do niej według tych wskazań przygotowywać;
  • nieść pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym przez modlitwę, ofiarę życia oraz na inny sposób;
  • nieść pomoc ludziom potrzebującym we własnych środowiskach życia;
  • z cierpliwością znosić własne cierpienie i wytrwać w miłości Bożej;
  • przybliżać osobę, duchowość i dzieła św. o. Stanisława Papczyńskiego;
  • przez dostępne środki wydawniczo – edukacyjne krzewić wartości chrześcijańskie i katolickie.

Oprócz osobistej modlitwy zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w comiesięcznej Drodze Krzyżowej w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 21:00. Tę szczególną modlitwę rozpoczynamy w kościele Wieczerzy Pańskiej na Mariankach, by potem przejść ze relikwiami Krzyża i świecami w dłoni wzdłuż stacji Drogi Krzyża znajdujących się na terenie Sanktuarium św. o. Stanisława. Drogę Krzyżową ofiarujemy za cierpiących w czyśćcu i osoby uzależnione, potrzebujące szczególnego wsparcia modlitewnego.

Szczególnym dziełem podejmowanym również przez członków Bractwa jest Misterium Męki Pańskiej odgrywane na ulicach Góry Kalwarii. Wielu pasjonatów wiary sięgając do XVII – wieczej  tradycji miasta i duchowego bogactwa założyciela Marianów podejmuje twórczy trud organizacji tego wydarzenia, które rok rocznie wprowadza przybywających do Góry Kalwarii pielgrzymów w przeżywanie Misteriów Wielkiego Tygodnia. Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w to dzieło.


Więcej informacji:

ks. Łukasz Mazurek MIC (opiekun duchowy)
tel. 515 867 002
lukasz@marianie.pl

Damian Gucza (sekretarz)
tel.: 691 760 347
media@kalwaria-mazowsza.org