Zapisz się do Księgi Duchowej Adopcji przy Sanktuarium św. o. Stanisława Papczyńskiego

Msze święte za dzieci poczęte i tych którzy podjęli Duchową Adopcję w 2023 roku:

25.03 g. 17:00

25.04 g. 19:00

25.05 g. 19:00

25.06 g. 17:00

25.07 g. 19:00

25.08 g. 19:00

25.09 g. 12:00

25.10 g. 19:00

25.11 g. 17:00

25.12 g. 12:00 – dziękczynna za ocalone życie dzieci i za tych, którzy podjęli dzieło Duchowej Adopcji

Zapisz się do Księgi Duchowej Adopcji