Złóż intencję do wielkiej nowenny za chorych i źle się mających.

Wierzę, że Jezus Chrystus ma moc uzdrawiania i ożywiania chorych na duszy i ciele. Tylko On, w zdrowiu i chorobie, w młodości i w wieku podeszłym, może nas napełnić Duchem Świętym, umocnić nas w wierze, nadziei i miłości. Proszę o włączenie następujących intencji do Wielkiej Nowenny za chorych i źle się mających, przed Światowym Dniem Chorego za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes Uzdrowienia Chorych oraz św. o. Stanisława Papczyńskiego, trwającej od 2 do 10 lutego 2024 roku oraz do 10 Mszy św. od 2 do 11 lutego 2024 roku:

Osoba włączająca do nowenny:

Składam ofiarę w wysokości:

>> Kliknij tutaj i wyświetl tekst Wielkiej Nowenny za chorych i źle się mających <<