Przy grobie św. o. Stanisława w Wieczerniku wielu chłopców i mężczyzn odpowiedziało na Boże wezwanie zostając ministrantami. Bycie ministrantem to nie tylko służba przy ołtarzu, ale przede wszystkim formacja wiary, która dokonuje się poprzez wspólne spotkania, dyskusje i wyjazdy. Najważniejsza jest jednak posługa przy ołtarzu Chrystusa i starania, aby każda Eucharystia była wyjątkowa, odbyła się z należnym szacunkiem i w należytej oprawie liturgicznej: czytają lekcję, oznajmiają dzwonkami przyjście Chrystusa, rozkładają na Ołtarzu kielich, przynoszą chleb i wino, które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa, noszą patenę, aby czasem nie upadla na ziemię nawet najmniejsza partykuła Komunii św.

Jednak bycie ministrantem nie kończy się za progiem kościoła. Każdy z nas ma za zadanie wnosić Chrystusa do swojego środowiska. Takie jest powołanie i przeznaczenie każdego ministranta w Sanktuarium Św. Stanisława Papczyńskiego.

Ministranci spotykają się obowiązkowo dwa razy w miesiącu na zbiórce, przy ołtarzu oraz na wspólnych zabawach i wyjazdach. Obowiązkiem każdego ministranta w Wieczerniku jest przychodzenie na Msze Święte w wyznaczonych terminach tzn. raz w tygodniu oraz w niedzielę.

Dołącz do nas!
Jeżeli chcesz być jednym z nas, jeżeli chcesz poznać bliżej Chrystusa,
jeżeli chcesz wspólnie z nami cieszyć się Jego obecnością
przyjdź do zakrystii i zapisz się,
zostań jednym z nas!!!

Nigdy nie jest za późno, aby zostać ministrantem!