Trudna historia Zgromadzenia Księży Marianów sprawiła, że zdecydowana większość pozostałości związanych o. Stanisławem została rozproszona, zaginęła lub spłonęła w pożarach. Było to spowodowane kasatą zakonów w krajach, gdzie pracowali marianie, a także zniszczeniami pierwszej i drugiej wojny światowej.

Wzrost kultu o. Stanisława, a także rozwój marianów sprawiły, że zdecydowano zebrać w jednym miejscu te eksponaty, które mogły się jeszcze znajdować w różnych miejscach w Polsce i zagranicą.

W czasie kwerendy trwającej 2 lata odszukano lub zrekonstruowano kilkaset eksponatów związanych z życiem ojca Stanisława, jego twórczością i z założonym przez niego zakonie.  Grafiki z tekstami uzupełniają multimedia z filmami i zdjęciami. Ekspozycja została podzielona na tematyczne sektory, pokazujące Świetego na tle dziejów Polski i Europy, a także historii Podegrodzia i Góry Kalwarii.

Listy o. Papczyńskiego, jego rękopisy, oraz dokumenty, które przetrwały wyłącznie w odpisach, zostały zrekonstruowane charakterem pisma Założyciela marianów, które się zachowało w akcie jego pierwszej profesji zakonnej. Literka po literce, komputerowo lub ręcznie, zostało odtworzonych m.in. pięć listów, dwa jego testamenty i akt uroczystych ślubów. Sporo artefaktów ma związek z królem Janem III Sobieskim, którego Święty spowiadał i któremu doradzał. Zobaczyć można także kowadło i przedmioty domowego użytku z miejsca urodzenia o. Stanisława, z Podegrodzia. Jest m. in. tabliczka szkolna z drewna i czarnego łupku wraz z rysikiem do pisania, używana w Polsce przez dzieci w pierwszych klasach w XVII w. Jest też decymka – Koronka 10 cnót Najświętszej Maryi Panny, którą marianie nosili przy pasach swoich  habitów, znaleziona podczas wykopalisk przy Wieczerniku, oraz dyscyplina ze sznurka do biczowania się, używana dawniej w zakonach, także u marianów. Do najcenniejszych artefaktów trzeba zaliczyć habit z trumny o. Papczyńskiego, wyjęty z trumny podczas ekshumacji w 2007 r. Na wystawie można zobaczyć wszystkie pisma autorstwa o. Stanisława a także jego pierwsze pieczęcie. Ekspozycję zamykają: relikwiarz o. Stanisława, projektu Czopowika, niesiony w procesji podczas uroczystości beatyfikacyjnej 16 września 2007 r., oraz prezentacja fotograficzna Zgromadzenia, które obecnie pracuje w 18 krajach świata.

Muzeum jest tak pomyślane, aby dzięki eksponatom i multimediom Święty „mówił” do współczesnego człowieka.

Godziny otwarcia Muzeum

Niedziela:
1100 – 1900  – od maja do października
1100 – 1500 – od listopada do kwietnia

Poniedziałek:
zamknięte (tylko dla zgłoszonych grup i osób indywidualnych)

Wtorek – piątek:
1000 – 1400  – od listopada do kwietnia
1000 – 1830  – od maja do października

Sobota:
1100 – 1500  – od listopada do kwietnia
1100 – 1830 – od maja do października

Sekretariat Muzeum:
Tel. 515 866 612; 22 727 32 58
e-mail: muzeum@marianie.pl

Grupy zorganizowane i osoby indywidualne mogą zwiedzać Muzeum poza godzinami otwarcia po  zgłoszeniu w sekretariacie Muzeum. Prowadzone są także katechezy dla dzieci i młodzieży a w sali obok wyświetlane są filmy o św. Stanisławie i Wieczerniku.