Błogosławieństwo rodziców oczekujących narodzin dziecka

III sobota miesiąca, godz. 17:00

Cud, który Stolica Apostolska uznała w procesie beatyfikacyjnym św. Stanisława, to ożywienie dziecka zmarłego w łonie matki. Wpisy w Księdze Łask potwierdzają skuteczne orędownictwo św. Stanisława w sprawach życia nienarodzonego. Św. Stanisław został uznany za patrona dzieci nienarodzonych.

Od września w każdą 3. sobotę miesiąca o godz. 17 w sanktuarium odbywać się będzie specjalne spotkanie modlitewne z błogosławieństwem dla małżonków oczekujących potomstwa.

Zapraszamy do Góry Kalwarii wszystkich przyszłych rodziców, zwłaszcza kiedy czują niepokój przed narodzinami dziecka lub gdy życie dziecka jest zagrożone.

 

Kolejne daty nabożeństw:

15 września
20 października
17 listopada
15 grudnia
19 stycznia