10 listopada – Nabożeństwo uzdrowienia o dar potomstwa