15 czerwca o godz. 19:30 | Wieczór uwielbienia w Sanktuarium na Mariankach