Uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego na Mariankach w czasie pandemii