„Pilnujcie Wieczernika!” – kard. Kazimierz Nycz w Sanktuarium na Mariankach