Pielgrzymi z Marianek u grobu ojca Kazimierza Wyszyńskiego w Balsamao