Czy naprawdę wierzysz, że Bóg Cię kocha? – ks. Jan Mikołaj Rokosz MIC