Miłować na obraz i podobieństwo Trójcy Świętej – ks. Paweł Naumowicz MIC