Czekałam na synka 13 lat

Zapraszamy do obejrzenia filmu ze świadectwem pani Anny. Już dziś szczęśliwej mamy, która powierzyła w nowennie swoją zagrożoną ciążę opiece św. Stanisława Papczyńskiego. Jeśli chcesz dołączyć także swoją intencję do…

Nowenna - Dzień 9.

DZIEŃ DZIEWIĄTY Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się (Mt 14, 27) Boże, od którego wszystko bierze swój początek i ku któremu wszystko zmierza, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który przykładem swego życia dał nam…

Nowenna - Dzień 8.

DZIEŃ ÓSMY Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5, 2) Panie, który nas kochasz, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który podjął dobrowolnie życie surowe i umartwione w najwyższym…

Nowenna - Dzień 7.

DZIEŃ SIÓDMY Kto was słucha, Mnie słucha (Łk 10, 16) Panie, który jesteś Bogiem wiernym, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który swoje życie i dzieła kształtował zawsze w synowskiej uległości wobec Następcy św.…

Nowenna - Dzień 6.

DZIEŃ SZÓSTY Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7) Boże, Ojcze miłosierdzia, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, którego miłość ku Tobie wyrażała się najwymowniej w codziennej…

Nowenna - Dzień 5.

DZIEŃ PIĄTY Głodnych nasycił dobrami a bogatych z niczym odprawił (Łk 1, 53) Boże Ojcze, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który ufając w pomoc Twej Opatrzności, mimo wielu przeszkód, z Twego natchnienia założył…

Nowenna - Dzień 4.

DZIEŃ CZWARTY Strącił władców z tronu a wywyższył pokornych (Łk 1, 52) Duchu Święty Boże, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który całe życie stał mocno na straży wiary katolickiej i okazał gotowość wyznania…

Nowenna - Dzień 3.

DZIEŃ TRZECI Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich (Łk 1, 51) O Jezu, nasz Zbawicielu i Mistrzu, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który korzystał z każdej okazji, by głosić…

Nowenna - Dzień 2.

DZIEŃ DRUGI Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie (Łk 1, 50) Boże, sędzio sprawiedliwy, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który wielkodusznie i na wszelki sposób śpieszył z pomocą zmarłym cierpiącym w czyśćcu,…

Nowenna - Dzień 1.

DZIEŃ 1. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny (Łk 1, 48) Panie Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który z takim zapałem podjął w założonym przez siebie zakonie dzieło szerzenia czci Niepokalanego…