IX dzień nowenny do św. Stanisława

Wzbudź intencję otrzymania łaski za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego "Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się" (Mt 14, 27) Boże, od którego wszystko bierze swój początek i ku któremu wszystko zmierza, przez wzgląd…

VIII dzień nowenny do św. Stanisława

Wzbudź intencję otrzymania łaski za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego "Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie" (Mt 5, 2) Panie, który nas kochasz, przez wzgląd na św. Stanisława,…

VII dzień nowenny do św. Stanisława

Wzbudź intencję otrzymania łaski za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego "Kto was słucha, Mnie słucha" (Łk 10, 16) Panie, który jesteś Bogiem wiernym, przez wzgląd na św. Stanisława, który swoje życie…

VI dzień nowenny do św. Stanisława

Wzbudź intencję otrzymania łaski za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego "Głodnych nasycił dobrami a bogatych z niczym odprawił" (Łk 1, 53) Boże Ojcze, przez wzgląd na św. Stanisława, który ufając w pomoc…

V dzień nowenny do św. Stanisława

Wzbudź intencję otrzymania łaski za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego "Głodnych nasycił dobrami a bogatych z niczym odprawił" (Łk 1, 53) Boże Ojcze, przez wzgląd na św. Stanisława, który ufając w pomoc…

IV dzień nowenny do św. Stanisława

Wzbudź intencję otrzymania łaski za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego "Strącił władców z tronu a wywyższył pokornych" (Łk 1, 52) Duchu Święty Boże, przez wzgląd na św. Stanisława, który całe życie…

III dzień nowenny do św. Stanisława

Wzbudź intencję otrzymania łaski za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego "Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich" (Łk 1, 51) Jezu, nasz Zbawicielu i Mistrzu, przez wzgląd…

II dzień nowenny do św. ojca Stanisława

Wzbudź intencję otrzymania łaski za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego "Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie" (Łk 1, 50) Boże, sędzio sprawiedliwy, przez wzgląd na św. Stanisława, który wielkodusznie i…

I dzień nowenny do św. ojca Stanisława

Wzbudź intencję otrzymania łaski za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego "Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny" (Łk 1, 48) Boże Wszechmogący, przez wzgląd na św. Stanisława, który z takim zapałem podjął…

Modlitwa dla maturzystów i nie tylko

Dzisiaj weszliśmy w okres matur. Jest to emocjonujące doświadczenie w życiu młodego człowieka podchodzącego do tego egzaminu, a także jego rodziców i wszystkich bliskich. Matura, nazywana egzaminem dojrzałości, jest symbolicznym końcem…