Być pasterzem na wzór Chrystusa – ks. Paweł Naumowicz MIC