Biegnijmy wytrwale za Jezusem w zawodach wiary – ks. Paweł Naumowicz MIC