8 września – Nabożeństwo uzdrowienia o dar potomstwa