8 grudnia – Nabożeństwo uzdrowienia o dar potomstwa