13 kwietnia (sobota) – Modlitwa uzdrowienia o dar potomstwa