15 czerwca – spotkanie dla rodziców oczekujących narodzin dziecka