19 października – spotkanie dla rodziców oczekujących narodzin dziecka