13 października – Nabożeństwo uzdrowienia o dar potomstwa