13-16 czerwca – VIII Męska Pielgrzymka z Puszczy Mariańskiej na Marianki