11 stycznia (sobota) || Modlitwa uzdrowienia o dar potomstwa